042 MONOTONE GROUP หยุด Lyrics

วันคืนยังหมุน ยังเวียนและผ่าน มองไปทางไหน อะไรก็เปลี่ยน ผู้คนรอบๆกาย ต่างเข้ามาแล้วก็หายไป คงเหลือเพียงฉันคนเดียวที่อยู่ที่เก่า - และในวันนี้ก็ไม่เหมือนก่อน ต้องนอนเหงากับความว่างเปล่า เคยมีเธอข้างๆกาย แต่วันนี้เธอกลับหายไป คงเหลือเพียงฉันคนเดียวที่หยุดตรงนี้ - **เธอ...หยุดฉันไว้ตรงที่เก่า ปล่อยฉันให้จมกับความ..เหงา ของหัวใจ ฮู้ๆๆ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไว้.. ทุกสิ่ง ระหว่างสองเรายังเหมือนเคย ไม่อาจลบเลือนเธอจากใจ ฉัน ได้เลย โลกยังคงหมุนไป ก็ฉันยังคงหายใจ อยู่ที่เดิม - ทะเล ท้องฟ้า หน้าเธอเหมือนเก่า แต่ในวันนี้ก็ยังดูเปลี่ยน แค่เธอเท่านั้นเอง เปลี่ยนโลกฉันทั้งใบ คงเหลือเพียงฉันคนเดียวที่หยุดตรงนี้ โฮ้ววว.. - เธอ...หยุดฉันไว้ตรงที่เก่า ปล่อยฉันให้จมกับความ..เหงา ของหัวใจ ฮู้ๆๆ แล้วเธอก็ทิ้ง..ทิ้งฉันไว้.. ทุกสิ่ง ระหว่างสองเรายังเหมือนเคย ไม่อาจลบเลือนเธอจากใจฉันได้เลย โลกยังคงหมุนไป ก็ฉันยังคงหาย..ใจ อยู่ที่เดิม ฮู้ววว แล้วเธอก็ทิ้ง..ทิ้งฉันไว้..ตรงนี้ อยู่กับตัวฉัน อยู่กับความหลัง

See also:

108
108.107
ALICIA KEYS If I Got You (Live) Lyrics
Chihara Minori Glorious Days Lyrics