Eminem The Real Slim Shady emeinem Lyrics

May I have your attention please?
Dİkkatinizi verir misiniz lütfen

May I have your attention please?
Dikkatinizi verir misiniz lütfen

Will the real Slim Shady please stand up?
Gerçek Slim Shady lütfen ayağa kalkar mı?

I repeat, will the real Slim Shady please stand up?
Yineliyorum gerçek Slim Shady lütfen ayağa kalkar mı?

We're gonna have a problem here..
Burada bir sorunumuz olacak...

Y'all act like you never seen a white person before
Hepinizi daha önce beyaz birini görmemiş gibi davranıyorsunuz

Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door
Yerde sakso çekiyor, Pam gibi, Tommy kapıya patlamış gibi

And started whoopin her a__ worse than before
Ve onun kıçını kırbaçlamaya başladı, öncekilerden daha kötü şekilde

They first were divorce, throwin her over furniture (Ahh!)
Önce boşanıyorlar, onu mobilyaların üstüne fırlatıyor(Ahh!)

It's the return of the... 'Ah, wait, no way, you're kidding,
Bu ... nın dönüşü..'Ah bekle, olamaz, şaka yapıyorsun

He didn't just say what I think he did, did he?'
O az önce söylediğini düşündüğüm şeyi söylemedi, değil mi?

And Dr. Dre said... nothing you idiots!
Ve Dr. Dre dedi ki...hiçbir şey sizi salaklar!

Dr. Dre's dead, he's locked in my basement! (Ha-ha!)
Dr.Dre öldü, bodrumumda kilitli! (Ha-ha!)

Feminist women love Eminem
Feminist kadınlar Eminem!i sever

'Slim Shady, I'm sick of him
'Slim Shady, ondan iğreniyorum

Look at him, walkin around grabbin his you-know-what
Ona bak, şeyini avuçlayarak ortalarda dolanıyor ne-olduğunu-biliyorsun

Flippin the you-know-who,'
Şey fiske vurarak, kim-olduğunu-biliyorsun'

'Yeah, but he's so cute though!'
'Evet, ama yine de çok tatlı'

Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose
Evet, muhtemelen kafamda birkaç yerinden çıkmış birkaç vida var

But no worse than what's goin on in your parents' bedrooms
Ama ebeveynlerinizin yatak odalarında olanlardan daha kötü değil

Sometimes, I wanna get on TV and just let loose, but can't
Bazen TV'ye çıkıp, kendimi koyvermek istiyorum, ama yapamam

But it's cool for Tom Green to hump a dead moose
Ama Tom Green'in ölü bir geyiği düzmesi karizmatik

'My b__ is on your lips, my b__ is on your lips'
'Kıçım dudaklarında, kıçım dudaklarında'

And if I'm lucky, you might just give it a little kiss
Ve eğer şansım varsa, ona küçük bir öpücük verebilirsin

And that's the message that we deliver to little kids
Ve bu küçük çocuklara verdiğimiz mesaj

And expect them not to know what a woman's c___oris is
Ve bir kadının klitorisinin ne olduğunu bilmemelerini bekliyoruz

Of course they gonna know what intercourse is
Tabi ki, cinsel ilişkinin ne olduğunu biliyor olacaklar

By the time they hit fourth grade
4.sınıfa geldiklerinde

They got the Discovery Channel don't they?
Onlarda Discovery Channel var değil mi?

'We ain't nothing but mammals..' Well, some of us cannibals
'Memeliden başka bir şey değiliz..'Bazılarımız yamyamız

Who cut other people open like cantaloupes
Diğer insanları kavun gibi kesip açanlar

But if we can hump dead animals and antelopes
Ama eğer ölü hayvanları ve antilopları düzebiliyorsak

Then there's no reason that a man and another man can't elope
O zaman bir adamın başka bir adamla kaçmaması için bir sebep yok

But if you feel like I feel, I got the antidote
Ama benim gibi hissediyorsan, bende panzehir var

Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes
Bayanlar külotlu çoraplarınızı sallayın, nakaratı söyleyin ve başlıyor

Nakarat : x2

[ I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
Ben Slim Shady'yim, evet ben gerçek Shady'yim

All you other Slim Shadys are just imitating
Diğer tüm Slim Shady'ler taklit ediyor

So won't the real Slim Shady please stand up,
Bu yüzden gerçek Slim Shady lütfen ayağa kalkar mı?

Please stand up, please stand up?
Lütfen ayağa kalkar mı, lütfen ayağa kalkar mı? ]

Will Smith don't gotta cuss in his raps to sell his records
Will Smith'in albümlerini satması için rap inde küfretmesi gerekmiyor

well I do, so f___ him and f___ you too!
Ama benim gerekiyor, bu yüzden onu da s.keyim seni de!

You think I give a d___ about a Grammy?
Grammy umrumda mı sanıyorun?

Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me
Siz eleştirmenlerin yarısı bana dayanamazsınız, bırakın yalnızkalayım

'But Slim, what if you win, wouldn't it be weird?'
'Ama Slim, ya kazanırsan? bu tuhaf olmaz mıydı?'

Why? So you guys could just lie to get me here?
Neden? Böylece siz beni buraya getirmek için yalan mı söylerdiniz?

So you can sit me here next to Britney Spears?
Böylece beni Britney Spears'ın yanına mı oturturdunuz?

s___, Christina Aguilera better switch me chairs
Lanet, Christina Aguilera benimle koltuğunu değişse iyi olur

So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst
Böylece Carson Daly ve Fred Durst'ün yanına oturabilirdim

And hear 'em argue over who she gave head to first
Ve onun ilk hangisine oral seks yaptığını tartışmalarını dinlerdim

You little b____, put me on blast on MTV
Seni küçük kaltak, beni MTV'de patlamaya at

'Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim, hee-hee!'
'Evet o çok talı, ama sanırım o Kim'le evli, hi-hi!'

I should download her audio on MP3
Şarkısının MP3'ünü indirmeliyim

And show the whole world how you gave Eminem VD {*AHHH!*}
Ve tüm dünyaya Eminem'e nasıl zührevi hastalık verdiğini göstermeliydim {*AHHH!*}

I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me
Küçük kız ve oğlan gruplarından iğreniyorum, tek yaptığınız beni kızdırmak

So I have been sent here to destroy you {*bzzzt*}
Ve ben buraya sizi yok etmek için gönderildim {*bızzzt*}

And there's a million of us just like me
Ve bizden milyon tane var, tıpkı benim gibi

who cuss like me; who just don't give a f___ like me
Benim gibi küfreden, benim gibi hiçbir şeyi takmayan

who dress like me; walk, talk and act like me
Benim gibi giyinen, benim gibi yürüyen, konuşan ve davranan

And just might be the next best thing but not quite me!
Ve ikinci en iyi şey olabilir ama tam olarak ben değil

Nakarat

I'm like a head trip to listen to
Ben kafa yapan bir şeyim dinlemek için

Cause I'm only givin you things you joke about with your friends inside your living room
Çünkü size sadece oturma odalarınızda arkadaşlarınızla dalga geçtiğiniz şeyleri veriyorum

The only difference is I got the b____ to say it in front of y'all
Tek farkı benim bunları hepinizin önünde söyleyecek cesaretim var

And I don't gotta be false or sugarcoated at all
Ve yanlış veya şeker kaplı olmama gerek yok

I just get on the mic and spit it
Sadece mikrofona geçip söylüyorum

And whether you like to admit it
Ve kabul etsen de etmesende

I just s___ it better than ninety percent of you rappers out can
Dışardaki siz rapçilerin yüzde doksanından bu b.oku daha iyi yapıyorum

Then you wonder how can kids eat up these albums like Valiums
Sonra çocukların bu albümleri nasıl Valium yutar gibi yediklerini merak ediyorsunuz

It's funny; cause at the rate I'm goin when I'm thirty
Bu tuhaf; çünkü bu oranla gidersem, otuzuma geldiğimde

I'll be the only person in the nursin home flirting
Hemşirelerin ev flörtlerindeki tek kişi olacağım

Pinchin nurses a__es when I'm jackin off with Jergens
Jergenlerle attırırken hemşirelerin kıçını çimdikleyeceğim

And I'm jerkin but this whole bag of v_____ isn't working
Ve ben asılıyorum ama bu bir kutu v_____ işe yaramıyor

And every single person is a Slim Shady lurkin
Ve herkes gizlenen bir Slim Shady'dir

He could be workin at Burger King, spittin on your onion rings {*HACH*}
Burger King'de çalışıyor olabilir, onion ring'ine tükürüyor olabilir {*HARK*}

Or in the parkin lot, circling
Veya park yerinde, tur atan

Screaming 'I don't give a f___!'
'Umrumda değil' diye bağıran

with his windows down and his system up
Pencereleri açık ve sistemi çalışır halde

So, will the real Shady please stand up?
Bu yüzden, gerçek Shady lütfen ayağa kalkar mı?

And put one of those fingers on each hand up?
Ve tüm ellerdeki bir parmağı havaya kaldırır mı?

And be proud to be outta your mind and outta control
Ve aklını kaçırmaktan ve kontrolden çıkmaktan gurur duy

And one more time, loud as you can, how does it go?
Ve bir kez daha, söyleyebildiğin kadar yüksek, nasıl devam ediyor?

Nakarat

Ha ha..Guess there's a Slim Shady in all of us
Ha ha..Sanırım hepimizin içinde bir Slim Shady var

f___ it, let's all stand up
S.ktir edin, hadi hepimiz ayağa kalkalım

See also:

108
108.112
Opgzwolle Hook Op Lyrics
Eric Clapton Ain't That Loving You Lyrics