Brother แทนคำว่ารัก Lyrics

เจอเธอเป็นประจำแต่แบบต้องทำเป็นไม่ใส่ใจ
เพราะเธอน่ะเป็นอะไรที่น่ารักจนเราต้องอาย
เธอน่ะเป็นคนเดียวที่แบบว่าทำเราไม่สบาย
ไม่ง่ายเลยเธอจริงๆ จะเปิดเผยให้เธอได้รู้ว่ารักเธอ

โอกาสมีให้เราแล้ว
เธอเดินมาทางนี้...

มีดอกไม้ช่อใหญ่ไว้แทนคำพูดหนึ่ง
ที่มันต้องการจะส่งให้เธอ
มีดอกไม้ช่อใหญ่ ถึงมันไม่ได้เลิศเลอ
แต่แทนคำพูดว่าฉันรักเธอ

เธอจะเป็นยังไงก็แบบว่าคิดเหมือนกันบ้างไหม
ทุกทีที่ทำอะไรก็ต้องนึกไปเป็นหน้าเธอ
เดินคนเดียวมานานก็อยากได้เดินจูงมือกับเธอ
ทุกวันต้องนอนละเมออยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าฉันนั้นรักเธอ

โอกาสมีให้เราแล้ว
เธอเดินมาทางนี้...

มีดอกไม้ช่อใหญ่ไว้แทนคำพูดหนึ่ง
ที่มันต้องการจะส่งให้เธอ
มีดอกไม้ช่อใหญ่ ถึงมันไม่ได้เลิศเลอ
แต่แทนคำพูดว่าฉันรักเธอ

โอกาสมีให้เราแล้ว
เธอเดินมาทางนี้...

มีดอกไม้ช่อใหญ่ไว้แทนคำพูดหนึ่ง
ที่มันต้องการจะส่งให้เธอ
มีดอกไม้ช่อใหญ่ ถึงมันไม่ได้เลิศเลอ
แต่แทนคำพูดว่าฉันรักเธอ

มีดอกไม้ช่อใหญ่ไว้แทนคำพูดหนึ่ง
ที่มันต้องการจะส่งให้เธอ
มีดอกไม้ช่อใหญ่ ถึงมันไม่ได้เลิศเลอ
แต่แทนคำพูดว่าฉัน...รักเธอ

See also:

108
108.119
Alex Beaupain Ma Mémoire Sale Lyrics
Eros Ramazzoti Fábula Lyrics