Brolle Jr En Stund På Jorden/sommarkort Lyrics

Somliga säger lever i evighet
Fast döden är det sannaste som de vet
Andra säger lyckan den finns i ett ögonlick
Fast de aldrig hann i fatt det de fick

I kärlek och hat, fiende kamrat
I glädje och sorg, hydda och borg
Tar vi ett kort på barnen i sommartid
När de dansar, när de dansar
En stund på jorden

Om du går runt i cirklar eller rakt dit du vill
Om du står långt ifrån eller tätt intill
Vi sparar alla lögner till morgonen efter
Och reser upp glasen som föll under festen

I kärlek och hat, fiende kamrat
Glädje och sorg, hydda och borg
Tar vi ett kort på barnen i sommartid
När de dansar, när de dansar
En stund på jorden

Så tar vi ett kort på barnen i sommartid
När de dansar, när de dansar
En stund på jorden
En stund på jorden
En stund på jorden
En stund på jorden

See also:

109
109.12
Katamaran Katamaran - Punto De Partida Lyrics
jon foreman Love Isn't Made Lyrics