gang 4 ลืมตัว Lyrics

ลืมฉันลืม ลืมว่าเราไม่รักกัน
ลืมว่าเธอไม่เคยมีใจให้ฉันเลย
กลับไปคิดกับเธอจนเกินความคุ้นเคย
เกินความเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเธอ
* ก็ตัวฉันเองทำให้เธอมองข้ามกัน
เธอนั้นคงรำคาณถึงห่างจากฉันไป
เป็นเพราะฉันไม่ดีที่ทำตัววุ่นวาย
ที่หวงเธอไว้ก็เพราะใจมันรักเธอ
** อย่าโกรธฉันเลยได้ไหมอย่าเคืองฉันเลยได้ไหมเธอ
ที่ทำลงไปฉันคุมตัวเองไม่ได้ยิ่งอยู่ใกล้ๆ เธอยิ่งเกินจะห้ามใจ
มองไม่เห็นว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอภัยให้กันได้ไหม
ตัวฉันพร้อมจะกลับใจหากเธอเข้าใจว่าฉันมันลืมตัว
(หากเธอเข้าใจ ที่ฉันเคยลืมตัว)

See also:

109
109.24
Johnny Ventura y Ray sepulveda Donde estaras Lyrics
chayanne & vanessa williams Baila conmigo Lyrics