Job - Ban Job ดูเธอทำ mix Lyrics

ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้

เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่
อยู่ดีดีจู่จู่เธอก็จากไป
แต่ข้าวของเครี่องใช้ก็ยังอยู่ดี
แต่ซีดีบ็อบมาร์เล่กลับหายไป
ฉันเก็บเงินสะสมซี้อทุกชุด
ทั้งแผ่นใหม่แผ่นสะดุดเธอก็เอาไป
เอาข้าวของเงินทองฉันจะไม่ว่า
แต่อย่าเอาเสี้อลายกัญชาของฉันไป

ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้

กลับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่
ใครจะสวยใครจะหรูชั่งเขาปะไร
ฉันมีใจดวงเดียวเธอก็รู้
รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจ
หินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่า
โปรดจงเก็บไว้เถิดหนาอย่าทำลาย
แต่เมี่อฉันเธอเธอมีฉัน
เส้นทางสู่ฝันคงจะไม่ไกล

ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้

(instrumental)

ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้

เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่
อยู่ดีดีจู่จู่เธอก็จากไป
แต่ข้าวของเครี่องใช้ก๊ยังอยู่ดี
แต่ซีดีบ็อบมาร์เล่กลับหายไป
ฉันเก็บเงินสะสมซี้อทุกชุด
ทั้งแผ่นใหม่แผ่นสะดุดเธอก็เอาไป
เอาข้าวของเงินทองฉันจะไม่ว่า
แต่อย่าเอาเสี้อลายกัญชาของฉันไป

ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ
ทำไมถึงทำกับฉันได้
etc etc etc .....

See also:

109
109.59
Celine Dion Celine Dion - Une colombe - Lyrics
luiz fonsi Quien Te Dijo Eso? Lyrics