สิ่งที่ฉันเป็น Ebola Lyrics

เป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที่รู้ดีกับหนทางของใจ
bpen kae neung kon nee tee roo dee gap hon taang kong jai
I am a person who knows where I stand.

เป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที่รู้ตัวว่าไม่ดีเหมือนใคร
bpen kae neung kon nee tee roo dtua waa mai dee meuan krai
I am a person who knows that I am not as good as others.

อยู่กับความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นไป
yoo gap kwaam bpen jing gap sing tee bpen bpai
I live in real world and it is a fact.

เธอก็หนึ่งคนนั้น ที่หวังดีให้ฉันเป็นเหมือนใคร
ter gor neung kon nan tee w___ dee hai chan bpen meuan krai
You are also someone who hopes that I can be like others.

เธอก็อยู่ตรงนี้ แต่ว่าเราช่างเหมือนไกลแสนไกล
ter gor yoo dtrong nee dtae waa rao chaang meuan glai saen glai
She are here with me but it seems like we are far apart.

ที่สุดต้องลากัน เจ็บปวดแต่จำใจ
tee soot dtong laa gan jep bpuat dtae jam jai
In the end we have to part, it hurts but I have to do it.

ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง
kop koon tee krang neung koie pook-pan daai ruam taang gan jon soot hon taang
I am thankful we were able to share our lives together till now.

จากกันวันนี้เธอคงผิดหวัง
jaak gan wan nee ter kong pit w___
You may be disappointed that we have to go our separate ways.

แต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็น
dtae dee gwaa dtong tor-ra-maan gap sing tee chan bpen
But it is better than to suffer with someone like me.

ที่สุดต้องลากัน เจ็บปวดแต่จำใจ
tee soot dtong laa gan jep bpuat dtae jam jai
In the end we have to part, it hurts but I have to do it.

ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง
kop koon tee krang neung koie pook-pan daai ruam taang gan jon soot hon taang
I am thankful we were able to share our lives together till now.

จากกันวันนี้เธอคงผิดหวัง
jaak gan wan nee ter kong pit w___
You may be disappointed that we have to go our separate ways.

แต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็น
dtae dee gwaa dtong tor-ra-maan gap sing tee chan bpen
But it is better than to suffer with someone like me.

ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง
kop koon tee krang neung koie pook-pan daai ruam taang gan jon soot hon taang
I am thankful we were able to share our lives together till now.

จากกันวันนี้เธอคงผิดหวัง
jaak gan wan nee ter kong pit w___
You may be disappointed that we have to go our separate ways.

แต่ดีกว่าต้องทรมานกับสิ่งที่ฉันเป็น
dtae dee gwaa dtong tor-ra-maan gap sing tee chan bpen
But it is better than to suffer with someone like me.

แล้วจะเข้าใจ
laew ja kao jai
I know you will understand

See also:

109
109.62
John Cena & Tha Trademark The time is now Lyrics
Acqua Lollipop (Candyman) Lyrics