BAJM Jak dziecko Lyrics

Moja miłość
Jak żagle
Zawsze czeka
Na wiatr
Czasem zrywa się
Nagle
Czasem
Siły jej brak
Jak dziecko znów
Uczę się jej słów
Prostych słów
A może będzie tak
Że się zakocham
W Tobie
Zapłonę jeszcze raz
Nie wyobrażasz sobie
Jak
Czasem patrzę
Na Ciebie
Czasem Ciebie mi żal
Ale nie chcę Cię zranić
Nauczyłam się brać

See also:

109
109.107
BAJM Plama na œcianie Lyrics
Placebo Nancy Boys Lyrics