Jonni จอนนี่ รักคือ...สายลม Lyrics

เธอเป็นดังสายลม พัดรักให้ลอยมา
ดวงใจอที่เหว่ว้า อบอุ่น เมื่อรู้ว่ามีใคร
เธอเป็นดังสายลม พัดรักให้ลอยไป วิงวอน
ฉุดดึงไว้ ยังไง ก็รู้ว่าไม่มีทาง

พัดมา พัดมา แล้วไม่ทันไรก็ พัดไป
พัดไป ทิ้งไว้เพียงร่องรอย

เธอมาให้ชื่นชม รับรู้ว่าลมเย็น
ตัวตน ไม่อาจเห็น
หากแต่ก็รู้ด้วยหัวใจ
ใครเป็นเจ้าของเธอ
เธอไม่ใช่ของใคร อยากกอด เก็บเธอไว้
ยังไง ก็รู้ว่าไม่มีทาง

พัดมา พัดมา แล้วไม่ทันไรก็
พัดไป พัดไป ทิ้งให้รู้เพียงว่า

ครั้งหนึ่งเคยเจ็บ และครั้งหนึ่งเคยรัก
ครั้งหนึ่งลมเคยผ่านมา

ครั้งหนึ่งเคยเจ็บ และครั้งหนึ่งเคยรัก
ครั้งหนึ่งเธอเคยผ่านมา

พัดมา พัดมา แล้วไม่ทันไรก็
พัดไป พัดไป ทิ้งให้รู้เพียงว่า

ครั้งหนึ่งเคยเจ็บ และครั้งหนึ่งเคยรัก
ครั้งหนึ่งลมเคยผ่านมา

ครั้งหนึ่งเคยเจ็บ และครั้งหนึ่งเคยรัก
ครั้งหนึ่งเธอเคยผ่านมา

See also:

110
110.36
RJD2 F.H.H. Ft. Jakki Lyrics
Almighty Meathook Lyrics