Mild อีกนานไหม(Master) Lyrics

อะไร ๆ เดิมๆ ที่มีอยู่
อะไร ๆ เดิม ๆ ที่คุ้นตา
อะไร ๆ ที่เราเคยเสาะหา
อะไรๆ ที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนไป
อะไรๆ เดิมๆที่เคยมี
อะไรๆ เดิมๆที่เข้าใจ
อะไรๆ เดิมๆจากไปไหน
อะไรที่ทำให้เราไม่รักกัน

*อย่าบอกฉันว่ามันหายไป
อย่าบอกว่าใจเปลี่ยน ไปไม่รักกัน
ไม่อยากรู้เรื่องเธอและฉัน
ที่เคยมีกันวันนั้นแค่ฝันไป
**และฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้
วันเวลาดีๆที่มีหมดความหมาย
แล้วฉันจะทนได้นานซักแค่ไหน
กับช่วงเวลาทีมันเดียวดายไม่มีเธอ
และฉันต้องรออีกนานสักเพียงไหน
ใจที่มันละลายจะเริ่มชินกับความเหงา
และฉันต้องทนต้องทรมานกับความปวดร้าว
กับเรื่องของเราอีกนานเท่าไหร่

พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง ถ้าพบเธอ
พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง ถ้าคุยกัน
พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง เมื่อเรานั้นไม่มีซึ่งกันและกันเหมือนเคยๆ
พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง ถ้าเราจบ
พรุ่งนี้ จะเป็นยังไง เมื่อชิดใกล้
พรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไรเธอไปไหน
และเธอจะไปกับใครที่ไม่ใช่ฉัน

ก็เพราะว่าฉันยังต้องการเธอ
และตัวฉันยังไม่แน่ใจ
ว่าตัวฉันจะทำได้
ให้ลืมเธอไป

See also:

113
113.26
The Maranatha! Singers Breath Of Heaven Lyrics
Limp Bizkit & Godsmack & Distrubed Blood in My Eyes Lyrics