Bukas Palad Kordero ng Diyos Lyrics

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan

See also:

113
113.38
The Rolling Stones Undercover On The Night Lyrics
Sidonie Feelin' Down 01 Lyrics