03 Flure-คนที่รออยู่ Lyrics

แค่อยากมีใครสักคน หนึ่งคนที่แสนดี ที่ชีวิตคนหนึ่งควรต้องมี
คนที่ฉันเฝ้ารอ เฝ้าคอย คอยวันคืนที่ได้เจอกันซักที

*โอ้เธอ.. คนที่ฉันต้องการอยากพบเจอ อยู่ที่ตรงไหน

เธอคือคนหนึ่งคนที่ฉันค้นหาอยู่
ช่วยออกมาปรากฏกายซักที
ให้ฉันไม่ต้องงมงาย ฝังใจอยู่กับความเหงา หรือเศร้าอย่างในตอนนี้

(ซ้ำ *)

**จะมีใครสักคนหนึ่ง คนเดียวที่ฉันต้องการจะยอมทำทุกๆสิ่ง
และทำทุกทางเพื่อเจอะกับความรักที่แท้จริง
ยอมได้ทุกสิ่ง เพียงเพื่อได้เจอกับเธอนั้น
จะมีใครบ้างหรือเปล่า
จะช่วยบรรเทาความเหนื่อยจากใจที่แสนไหวหวั่น
ขอเพียงได้เจอ แม้ช่วงเวลานั้นจะสั้นๆ
ที่ได้พบกัน โอ้เธอ.....ได้ยินไหม

เธอได้ยินไหม

(ซ้ำ *, **, **)

Asus2 Dmaj7
อยากมีใครสักคนหนึ่งคนที่แสนดี ที่ชีวิตคนนึงควรต้องมี
Asus2 Dmaj2
คนที่ฉันเฝ้ารอ เฝ้าคอยคอยวันคืนที่ได้เจอกันซักที
Bm F#m E
โอ้เธอ... คนที่ฉันต้องการอยากพบเจอ
F#m
อยู่ที่ตรงไหน
Asus2
เธอคือคนหนึ่งคนที่ฉันค้นหาอยู่
Dmaj7
ช่วยออกมาปรากฏกายซักที
Asus2 Dmaj2
ให้ฉันไม่ต้องงมงาย ฝังใจอยุ่กับความเหงา

และเศร้าอย่างในตอนนี้
Bm F#m E
โอ้เธอ ... คนที่ฉันต้องการอยากพบเจอ
F#m
อยุ่ที่ตรงไหน
A Amaj7 F#m
จะมีใครซักคนหนึ่ง คนเดียวที่ฉันต้องการจะยอมทำทุกๆสิ่ง
E Dmaj7
และทำทุกทางเพื่อเจอะกับความรักที่แท้จริง
C#m
ยอมได้ทุกสิ่ง
Bm G
เพียงเพื่อได้เจอกับเธอนั้น
A Amaj7 F#m
จะมีใครบ้างรึเปล่า ที่ช่วยบรรเทาความเหนื่อยจากใจ

ที่แสนไหวหวั่น
E Dmaj7
ขอเพียงได้เจอแม้ช่วงเวลานั้นจะสั้นๆ
C#m Bm
ที่ได้พบกัน โอเธอ
G
ได้ยินไหม Asus2/Cmaj7(Asus2)

See also:

113
113.38
UCLA God Has Called Us Lyrics
Ayiesha Woods Take Every Part of Me Lyrics