Mahmuduzzaman Babu Banglay Gaan Gai Lyrics

Ami banglai gaan gai, ami banglar gaan gai
Ami amar amike chirodin
Ai banglai khuje pai

Ami banglai gaan gai..

Ami banglai dekhi shopno
Ami banglai badhi shur
Ami ai banglar maya bhora pothe
Hetechhi etota dur

Banglai amar jibonanondo
Bangla praner shukh
Ami ekbar dekhi, bar-bar dekhi
Dekhi Banglar mukh

Banglai amar jibon anondo..

Ah ah ah ah ah

Ami banglai kotha koi, ami banglar kotha koi
Ami banglai bhashi, banglai hashi, banglai jege roi
Ami banglai kotha koi..

Ami banglai mati ullashe, kori banglai hahakar
Ami shob dekhe shune khepe giye kori banglai chitkar
Banglai amar dripto slogan khipto tin-dhonuk
Ami ekbar dekhi, bar-bar dekhi, dekhi banglar mukh
Banglai amar dripto slogan…..

Ah ah ah ah ah

Ami banglai bhalobashi, ami banglake bhalobashi
Ami tari hat dhore shara prithibir manusher kache ashi
Ami banglai bhalobashi…..

Ami ja kichu mohan boron korechi binomro sroddhai
Mishe tero nodi, shaat s___orer jol gongai-padmai

Banglai amar trishnar jol, tripto shesh chumuk
Ami ekbar dekhi, bar-bar dekhi, dekhi banglar mukh
Banglai amar trishnar jol…..

Ami banglai gaan gai…..
Ami banglai gaan gai…..
Ami banglai dekhi shopno…..
Banglai amar jibonanondo…..
Banglai amar jibonanondo…..
Ah ah ah ah ahâ€

See also:

113
113.59
M.I.A. Paper Plane [Remix] Lyrics
karaoke Pistas - Aca entre Nos Lyrics