OST - The Classic I to you , You to me Lyrics

นอ เอ เก นาน แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม
ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เทว โก
ซู จุง เฮด ตอน อุ ริ พู รือ ดอน นา รึล คิ ออ คา มยอ
อุ ฮู ฮี ออบ ชิ คือ ริม ชอ รอม นา มา จู กิ รึล

นา เอ เก นอน เน วี โรบ ดอน จิ นาน ซี กา นึล
ฮวาน ฮา เก พี ชวอ จู ดอน เฮด ซา ริ เดว โก
ชู โก มา ดอน นอ เอ ฮา ยาน โซ นวี เอ
พิด นา นึน โพ ซอก ชอ รอม ยอง วอ เน ยัก โซ เก ดวี ออ

นอ เอ เก นาน แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม
ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เดว โก
ซู จุง เฮด ตอน อุ ริ พู รือ ดอน นา รึล คิ ออ คา มยอ
อุ ฮู ฮี ออบ ชิ คือ ริม ชอ รอม นา มา จู กิ รึล

นา เอ เก นอน โช รอ เบ ซึล พืน โน เร โร
แน ชา กึน คา ซึม โซ เก อิ รอ เก นา มา
พัน จา กี ดอน นอ เอ เย ปืน นุน มา งู เร
ซู มา นึน พยอ ริ เดว ออ ยอง วอน โท โรก พิด นา โก ชิ พอ

นอ เอ เก นาน แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม
ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เทว โก
ซู จุง เฮด ตอน อุ ริ พู รือ ดอน นา รึล คิ ออ คา มยอ
อุ ฮู ฮี ออบ ชิ คือ ริม ชอ รอม นา มา จู กิ รึล

นอ เอ เก นาน แฮ จิล นยอก โน อึล ชอ รอม
ฮาน พยอ เน อา รึม ดา อุน ชู ออ กิ เทว โก
ซู จุง เฮด ตอน อุ ริ พู รือ ดอน นา รึล คิ ออ คา มยอ
อุ ฮู ฮี ออบ ซอ คือ ริม ชอ รอม นา มา จู กิ รึล

See also:

113
113.64
Mahalia Jackson Gospel - Mahalia Jackson - In the Upper Room Lyrics
Catupecu Machu Cuadros Dentros De Cuadros Lyrics