אהרון ירימי ישמח חתני Lyrics

ישמח חתני בקהל אמוני ישא ברכה מאת יי

שדי ימלא תאות לבוֹ מָגן וצנה יהיה סביבו

ויאר אותו וִיישר נתיבו לגמר וְלשמור דרכי יי

ראשו יצווה ברכות עצומות, ישא בכל עת נהר שלומות
בוא יבוא ברינה נושא אלומות, יזכה ויראה ישועת יי

ישמח חתני בקהל אמוני ישא ברכה מאת יי

[By AvivG]

See also:

113
113.71
Marty Robbins Wedding Bells Lyrics
Beatles Hey Jude (1) Lyrics