Aviv Geffen Tears Rising Lyrics

ועכשיו אחרי כבר שהכל נגמר
ועל דלת המדינה דופק לו האסון הבא
שורשי אלימות מושקים מתוך משפך דמים
מתי כבר נודה אנחנו אשמים

כי האשמה עלינו
והאשמה עלינו

ערכים של אלימות זולה במרקעים
כשחזירי הריטינג משמינים
זה לא עושה אותנו חכמים
רצחו שלום בכיכר
ראיתי מול עיני איך הוא נגמר
והתברר שאיש דתי בלי אלוהים
ראה יותר מדי שלטים
ועוד חייך במעצר
מתי אתם תבינו כבר

שהאשמה עלינו
שהאשמה עלינו

אפילו הנשיא דיבר שטויות
וביקש סליחה
זה לא רק שהמלך הוא עירום
הוא גם נראה זוועה
תסתכלו במראה

שהאשמה עלינו
שהאשמה עלינו

See also:

113
113.72
G?????S ???S???S Giannis Kotsiras - Fulakas Aggelos Lyrics
The Kicks The Exorcist Lyrics