Bakery Box on Scene รักเธอผู้เดียว / ละคร ตะวันลับฟ้า Lyrics

เนิ่นนาน //ผ่านฟ้าและทะเลกว้างใหญ่
ผ่านฤดูดินแดนกว้างไกล //แต่ความรักนั้น มั่นคง

เธอกับฉัน //ให้รักและให้ความซื่อตรง
พายุหรือฝนมาไม่หวั่น //มีเธอและมีฉัน นิรันดร์

ไม่คิดว่ารัก จะดีอย่างนี้
ไม่คิดว่าฝันจะเป็นไปได้
วันนับวันฉันเฝ้าแต่รอ
เมื่อเห็นหน้าเธอ ฉันจึงเป็นสุข
อยู่ในหัวใจ ......

เนิ่นนาน //ผ่านฟ้าและทะเลกว้างใหญ่
ผ่านฤดูดินแดนกว้างไกล //แต่ความรักนั้น มั่นคง

ไม่คิดว่ารัก จะดีอย่างนี้
ไม่คิดว่าฝันจะเป็นไปได้
วันนับวันฉันเฝ้าแต่รอ
เมื่อเห็นหน้าเธอ ฉันจึงเป็นสุข
อยู่ในหัวใจ ......

ไม่คิดว่ารัก จะดีอย่างนี้
ไม่คิดว่าฝันจะเป็นไปได้
วันนับวันฉันเฝ้าแต่รอ
เมื่อเห็นหน้าเธอ ฉันจึงเป็นสุข
อยู่ในหัวใจ ......รักเธอผู้เดียว
จะนานเท่าไร ......รักเธอผู้เดียว

See also:

113
113.77
alberto plaza se llamara jose migue Lyrics
เอกชัย รักไม่มีกฏเกณฑ์ Lyrics