JOO Because of a man Lyrics

난 길을 잃었어요
นัน คิรึล อิลรอซอโย
ฉันลืมเส้นทางของฉันไป
몇 번짼지 몰라요
มยอซ บอนเจนจี มลลาโย
ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้หลายครั้งได้อย่างไร
이별 앞에서 휘청거리는 내가
อีบยอล อัพเพซอ ฮวีชองกอรีนึน แนกา
ฉันลืมความสมดุลมานานมากที่หน้าทางแยก
난 매번 이럴 때 마다
นัน แมบอน อีรอล แต มาดา
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้น
새로운 사람을 찾아서 또다시 기댔죠
แซโรอุน ซารัมมึล ชาจาซอ โตทาชี คีเทซจโย
ฉันได้พบคนใหม่และพึ่งพาเขา
하지만 이번엔 싫어요
ฮาจีมัน อีบอนเน ชิลลอโย
แต่ฉันไม่ต้องการ เวลานี้
더 이상 이렇게 살수는 없죠
ทอ อีซัง อีรอเค ซัลซูนึน อ็อบจโย
ฉันไม่สามารถที่จะอยู่แบบนี้ได้อีก

더 이상은 남자 때문에 울고 웃지 않게
ทอ อีซังอึน นัมจา แตมุนเน อุลโก อุซจี อันเก
ดังนั้นฉันต้องไม่หัวเราะและร้องไห้เพราะผู้ชายอีก
나 두발로 서 있을래
นา ทูบัลโร ซอ อิซซึลแร
ฉันจะยืนหยัดด้วยสองเท้าของฉัน
누구에게도 다신 기대지 않고 살아가 볼래
นูกู เอเกโด ทาชิน คีแดจี อันโก ซัลรากา โบลแร
ฉันพยายามที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่เอนเอียงไปพึ่งใครอีก
더 이상은 남자 때문에 흔들리지 않게
ทอ อีซังอึน นัมจา แตมุนเน ฮึนดึลรีจี อันเก
ดังนั้นฉันต้องไม่ลืมความสมดุลของตัวฉัน
혼자 사는걸 배울래
ฮนจา ซานึนกอล แบอุลแร
ฉันจะเรียนรู้ถึงการมีชีวิตด้วยตัวฉันเอง
누구의 손을 잡지 않고 있어도
นูกูเอ โซนนึล จับจี อันโก อิซซอโด
ดังนั้นฉันต้องยิ้มอย่างสดใส
밝은 미소로 웃을 수 있게
บัลกึน มีโซโร อุซซึล ซูอิซเก
แม้ว่าไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของใครบ้างคน

난 누가 필요했죠
นัน นูกา พิลรโย แฮซจโย
ฉันต้องการใครสักคน
혼자 있질 못했죠
ฮนจา อิซจิล โมซแฮซ จโย
ฉันไม่สามารถที่จะยืนได้เพี่ยงคน
혼자선 아픔을 감당할 수 없었죠
ฮนจาซอน อาพึมมึล คัมดังฮัล ซูอ็อบ ซอซจโย
ฉันไม่สามารถที่อดทนกับความเจ็บปวดด้วยตัวของฉันเองได้
난 사랑을 할 때 마다
นัน ซารังงึล ฮัล แต มาดา
เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้รักแล้ว
영원 할 거라 믿었기에
ยองวอน ฮัล กอรา มิด ดอซดีเอ
ฉันเชื่อว่าต้องการมันเป็นสิ่งสุดท้ายตลอดไป
모든걸 주었죠
โมดึนดอล จูอ็อซจโย
นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่าง
하지만 이제는 싫어요
ฮาจีมัน อีเจนึน ชิลรอโย
แต่ฉันไม่ต้องการเวลานี้
더 이상 이렇게 살 수는 없죠
ทอ อีซัง อีรอเค ซัล ซูนึน อ็อบจโย
ฉันไม่สามารถอยู่แบบนี้ได้อีก

더 이상은 남자 때문에 울고 웃지 않게
ทอ อีซังอึน นัมจา แตมุนเน อุลโก อุซจี อันเก
ดังนั้นฉันต้องไม่หัวเราะและร้องไห้เพราะผู้ชายอีก
나 두발로 서 있을래
นา ทูบัลโร ซอ อิซซึลแร
ฉันจะยืนหยัดด้วยสองเท้าของฉัน
누구에게도 다신 기대지 않고 살아가 볼래
นูกู เอเกโด ทาชิน คีแดจี อันโก ซัลรากา โบลแร
ฉันพยายามที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่เอนเอียงไปพึ่งใครอีก
더 이상은 남자 때문에 흔들리지 않게
ทอ อีซังอึน นัมจา แตมุนเน ฮึนดึลรีจี อันเก
ดังนั้นฉันต้องไม่ลืมความสมดุลของตัวฉัน
혼자 사는걸 배울래
ฮนจา ซานึนกอล แบอุลแร
ฉันจะเรียนรู้ถึงการมีชีวิตด้วยตัวฉันเอง
누구의 손을 잡지 않고 있어도
นูกูเอ โซนนึล จับจี อันโก อิซซอโด
ดังนั้นฉันต้องยิ้มอย่างสดใส
밝은 미소로 웃을 수 있게
บัลกึน มีโซโร อุซซึล ซูอิซเก
แม้ว่าไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนของใครบ้างคน

웃을 수 있게
อุซซึล ซูอิซเก
เมื่อเป็นแบบนั้นแล้ว ฉันต้องยิ้ม

See also:

113
113.112
Rouge Wave In your eyes Lyrics
Various Artists Silent Lucidity Lyrics