Lula 06 - ดาวเสาร์ Lyrics

เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงามเท่ากับการได้นั่งดูดาว
เคียงข้างเธอคนที่ฉันเฝ้ารอมานาน
จนพบเจอ เธอคนนี้เราช่างเข้ากันดีเธอว่าไหม
ในบรรยากาศที่เป็นใจแบบนี้
ฉันว่าได้เวลาที่เราควรอยู่ใกล้กัน
นานกว่านี้และถ้าตอนนี้ดาวตกลงมา
เป็นดาวเสาร์ก็คงดีเผื่อเธอจะมอบสิ่งที่
ใจฉันคอยอุ๋ยดาวตกแล้ว
อยากให้เป็นดาวเสาร์เผื่อเธอจะเอาวงแหวน
ของดวงดาวมาให้ฉันเพื่อพันผูก
หัวใจเราสองดวงให้อยู่คู่กันตลอดไป
เพราะในตอนนี้หัวใจของฉัน
ก็พร้อมแล้วนะที่จะได้พูดความในใจ
กับเจ้าวงแหวนวงนั้นที่ฉันคอย
ในคืนนี้จะมีดวงดาวเป็นล้านดวง
เป็นสักขีพยานในความรักของเรา
ความรักคือเรื่องหัวใจไม่ต้องเดา
ถ้าเรามัวแต่เดาเดี๋ยวก็ได้เวลาเช้า
ในบรรยากาศที่เป็นใจแบบนี้
ช่วงเวลาดีดีที่เราได้อยู่ใกล้กันขนาดนี้
และถ้าตอนนี้เธอบอกกับฉัน
ด้วยคำนั้นก็คงดีเพราะตอนนี้ใจฉัน
มีแต่เธออุ๋ยดาวตกแล้ว
อยากให้เป็นดาวเสาร์เผื่อเธอจะเอาวงแหวน
ของดวงดาวมาให้ฉันเพื่อพันผูก
หัวใจเราสองดวงให้อยู่คู่กันตลอดไป
เพราะในตอนนี้หัวใจของฉัน
ก็พร้อมแล้วนะที่จะได้พูดความในใจ
กับเจ้าวงแหวนวงนั้นที่ฉันคอย
อุ๋ยดาวตกแล้วอยากให้เป็นดาวเสาร์
เผื่อเธอจะเอาวงแหวนของดวงดาวมาให้ฉัน
เพื่อพันผูกหัวใจเราสองดวง
ให้อยู่คู่กันตลอดไปเพราะในตอนนี้
หัวใจของฉันก็พร้อมแล้วนะ
ที่จะได้พูดความในใจกับเจ้าวงแหวนวงนั้น ที่ฉันคอย

See also:

113
113.115
Gia Farrell you'll be sorr Lyrics
Ladytron Predict The Day Lyrics