POST TO THE PAST 09 - ใครสักคน Lyrics

นานเท่าไร ไกลเท่าไร ต้องเจ็บช้ำเดียวดาย
มองหาอยู่ มีไหมใคร ที่จะเข้ามา

ให้ไหล่ฉันพิง ให้แอบอิงอย่างไม่กลัว
ดึงฉันจากความฝันที่โหดร้าย และพร้อมจะพาฉันไป

ขอแค่ใครสักคนได้ไหมให้ได้ใจได้โปรด เส้นทางจะเหน็บหนาวก็ไม่สำคัญ
ขอแค่ใครสักคนให้รู้ว่ายังมีกันและกัน อยากเติมแต่งความฝันกับใครสักคน

ทนว้าเหว่ ยังหวังอยู่ สักคนเดินร่วมทาง
บนหนทาง มีไหมใคร ที่จะเข้ามา

ให้ไหล่ฉันพิง ให้แอบอิงอย่างไม่กลัว
ดึงฉันจากความฝันที่โหดร้าย และพร้อมจะพาฉันไป

ขอแค่ใครสักคนได้ไหมให้ได้ใจได้โปรด เส้นทางจะเหน็บหนาวก็ไม่สำคัญ
ขอแค่ใครสักคนให้รู้ว่ายังมีกันและกัน อยากเติมแต่งความฝันกับใครสักคน

ให้ไหล่ฉันพิง ให้แอบอิงอย่างไม่กลัว
ดึงฉันจากความฝันที่โหดร้าย และพร้อมจะพาฉันไป

ขอแค่ใครสักคนได้ไหมให้ได้ใจได้โปรด เส้นทางจะเหน็บหนาวก็ไม่สำคัญ
ขอแค่ใครสักคนให้รู้ว่ายังมีกันและกัน อยากเติมแต่งความฝันกับใครสักคน

See also:

113
113.119
Cajsa-Stina Åkerström Himmel över dig Lyrics
Baglietto Doble Vida Lyrics