Cash Emotion 01 - ไฟรัก Lyrics

ไฟท่วมใจ..ไม่เคยได้มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ.. รอรักเดิม
กลับมาเริ่มต้นใหม่..แค่เธอผันใจ กับฉัน..ยังอ่อนแอ

ไม่เคยจะแคร์ใครที่กล้ำกลืน เธอรอเวลาที่เค้าจะย้อนคืน
รอคอยบางคนทนกันไป แค่ฝืนรอคนที่เธอรัก

ทำดีเท่าไรแลกกับหัวใจ เธอยังอาลัยคนที่ทิ้งเธอ
ไม่มีอารมณ์ให้กับใครหนึ่งคนที่รักเธอ

ก็รู้เธอยังรักเค้าเต็มหัวใจก็รักเธอยังร้อนแรงอยู่กับเขา
ถ่านเก่ายังร้อน ไม่มอดเชื้อไฟ ดับไฟรักของเธอ ไม่หมดใจ

เป็นได้เพียง..แค่คนที่คอยปลอบ เมื่อเธอช้ำใจ.. ซับน้ำตา..
ให้เธอเมื่อเธอเจ็บ อยู่เป็นเพื่อนเธอ..เมื่อเขาไม่ต้องการ

ไม่เคยจะแคร์ใครที่กล้ำกลืน เธอรอเวลาที่เขาจะย้อนคืน
รอคอยบางคนทนกันไป แค่ฝืนรอคนที่เธอรัก

ทำดีเท่าไรแลกกับหัวใจ เธอยังอาลัยคนที่ทิ้งเธอ
ไม่มีอารมณ์ให้กับใครหนึ่งคนที่รักเธอ

ก็รู้เธอยังรักเค้าเต็มหัวใจก็รักเธอยังร้อนแรงอยู่กับเขา
ถ่านเก่ายังร้อน ไม่มอดเชื้อไฟ ดับไฟรักของเธอ ไม่หมดใจ

ก็รู้เธอยังรักเค้าเต็มหัวใจก็รักเธอยังร้อนแรงอยู่กับเขา
ถ่านเก่ายังร้อน ไม่มอดเชื้อไฟ ดับไฟรักของเธอ ไม่หมดใจ

ก็รู้เธอยังรักเค้าเต็มหัวใจก็รักเธอยังร้อนแรงอยู่กับเขา
ถ่านเก่ายังร้อนนน ไม่มอดเชื้อไฟ ดับไม่ไหวเห็นทีต้องตัดใจ

See also:

113
113.119
Andre Hazes Waarom Ik Lyrics
Donovan The Hurdy Gurdy Man Lyrics