Ebola สิ่งที่ฉันเป็น Piano Version Lyrics

เป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที่รู้ดีกับหนทางของใจ

เป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที่รู้ตัวว่าไม่ดีเหมือนใคร

อยู่กับความเป็นจริง กับสิ่งที่เป็นไป

เธอก็หนึ่งคนนั้น ที่หวังดีให้ฉันเป็นเหมือนใคร

เธอก็อยู่ตรงนี้ แต่ว่าเราช่างเหมือนไกลแสนไกล

* ที่สุดต้องลากัน เจ็บปวดแต่จำใจ

** ขอบคุณที่ครั้งหนึ่ง เคยผูกพัน ได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง

จากกันวันนี้ เธอคงผิดหวัง แต่ดีกว่าต้องทรมาน กับสิ่งที่ฉันเป็น

แล้วจะเข้าใจ

See also:

113
113.122
Modern Love Private emotion / Ricky Martin & Meja Lyrics
ÁÖÓîÖÐ Ö÷ÌâÇú Lyrics