32 October เปลี่ยนบรรยากาศ Lyrics

ขอแค่มีเราอยู่ เคียงกันในวันนี้
ล้อมด้วยบรรยากาศดี ๆ แค่ซักวันหนึ่ง
เราจะมีภาพความตราตรึง
เราจะจำภาพของวันคืน
ทุก ๆ นาที ...ไว้ในใจ

ขอแค่มีรักอยู่บนพรมหาดทรายขาว
และก็มีลมโบกเบา ๆ ปะทะร่างกาย
มีเพลงฟังที่ช่างโดนใจ
ลอยมาตามเสียงคลื่นลูกใหญ่
ให้สองเราเพลิน เคลิ้มกันไป

* เปลี่ยนบรรยากาศให้คลื่นลมเข้ามาทัก
ให้เวลาช่วงนี้เพิ่มเติมความรัก กัน
โอบเธอในอ้อมแขนเหมือนทรายโอบทะเลนั้น
และมองดาวบนฟ้าด้วยกันจนเช้า...

. ขอให้ฟ้าช่วยห่มเราไว้ในคืนนี้
และให้ดาวช่วยตกมาที อยากขอพร 1
อยากวิงวอนให้ทุกวันคืน ยังมีความรักที่ดูดดื่ม
ให้รักยังคงล้นในใจ

ซ้ำ (*)

See also:

114
114.27
Lesley Garbage Man Lyrics
Akon Be by Myside (Feat Trazz) Lyrics