Rose ก้อนหินกับนาฬิกา Lyrics

ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ ใครเป็นใครที่เธอควรต้องดูแล
คนไหนที่ต้องแคร์แบบไหน
ความในใจไม่เคยให้ฉันได้ยิน เธอยังเป็นก้อนหินที่ไร้หัวใจ
เทน้ำรดลงไป ไม่มีรอยให้เห็นใดใด มันเหมือนเดิม

แต่ถามว่ารักไหม เหนื่อยนักแล้วรักไหม ฉันคงยังมีใจตอบว่ารัก
แต่ถามว่าท้อไหม ฉันตอบเลยว่ามาก ยากเย็นจนเกินความเข้าใจ

นาฬิกาก็เดินไปทุกนาที ใจดีดีก็ยังคงทุ่มเทไป
คอยหวังว่าเมื่อไร ที่เธอเองได้เห็นว่าใครยังรักเธอ

(ฮู้ ฮูฮู่ ฮู่ฮูฮู้ เฮเทน้ำ)
(รดลงไป ไม่มีรอยให้เห็นใดใด)
(ฮ่าฮาฮ้าฮาฮ้าฮา ฮ่าฮาฮ้า)

แต่ถามว่ารักไหม เหนื่อยนักแล้วรักไหม ฉันคงยังมีใจตอบว่ารัก
แต่ถามว่าท้อไหม ฉันตอบเลยว่ามาก ยากเย็นจนเกินความเข้าใจ

นาฬิกาก็เดินไปทุกนาที ใจดีดีก็ยังคงทุ่มเทไป
คอยหวังว่าเมื่อไร ที่เธอเองได้เห็นว่าใครยังรักเธอ

See also:

114
114.32
Everybody Knows Now Lyrics
Meat Loaf Couldn't Have Said It Better M Lyrics