Trio Raa bandhi (live at Dhamberu) Lyrics

raarukugaa ma ovvaa
aligulhaeh fenijjey
sissaigen gos athun raabadhi dhoo vejjeyey
raarukugaa ma ovvaa
aligulhaeh fenijjey
sissaigen gos athun raabadhi dhoo vejjeyey
maa kairin fenilumun hithu vindhu avasviyeye
fai vaagi nethen feshy thuruthuru laa goehviyey
heyverikan kudaviey
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye

irukolhakun kuda soreh roahen hama heeviyey
muskulhi koru dhaithayeh hingamun eba aadheyey
irukolhakun kuda soreh roahen hama heeviyey
muskulhi koru dhaithayeh hingamun eba aadheyey
raarukugaa ma ovvaa kalhieh eh laifiyey
adakun asthaa nubai heyn eynaa fettiyey
heyverikan kuda viyey
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye

vai baaruve mulhi valah thoofaaneh aissiyey
inzaaru maruge hithah dheyhen eba heeveyey
vai baaruve mulhi valah thoofaaneh aissiyey
inzaaru maruge hithah dheyhen eba heeveyey
ruh dhoshugaa buru alhan kalhu bulhaleh fettieyey
thin buru hamavythanaa nidhi varubalivejjyey
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye
saharo ekaifiyeye
saharo maraifiyey
eynaa eba aadheyey
saharo ekaifiyeye

See also:

114
114.40
Priscilla Ma place au soleil Lyrics
Nuova Compagnia di Canto Popolare Trapenarella Lyrics