Traphic Jam 349 dhuvas Lyrics

Ethanun dhey faruvaa
Ma gayaa veyey maruvaan
Hiy dhathi kameh libifa vaathi
Mi hithah thadhu thah veyey
Ufalaai araamu thah dhuruga
Govaalaafai dheyey
Handhaan veyey rahtehin
Ma gayaa veyey filan

Dhera vey masha mivaa gothakun
Mereyey loa magey madumadun mereyey

Makaraai heelathun furifai vaa ethan
Vashai layey andhirikan
Ma vashai bandhelaifiyey
Ma vashai bandhelaifiyey
Ma vashai laifiyey

Dhera vey masha mivaa gothakun
Mereyey loa magey madumadun mereyey

Ethanun dhey faruvaa
Ma gayaa veyey maruvaan
Hiy dhathi kameh libifa vaathi
Mi hithah thadhu thah veyey
Ufalaai araamu thah dhuruga
Govaalaafai dheyey
Handhaan veyey rahtehin
Ma gayaa veyey filan
Ma gayaa veyey filan
Ma gayaa veyey filan

See also:

114
114.40
Nuova Compagnia di Canto Popolare Trapenarella Lyrics
Lilly Allen I Could Say Lyrics