Trio Hanguraama Lyrics

Kuda kuhjaku roathan feneyey, Hindu hindukolhun kukurun eveyey
Dhiru meh neh hashithah gina yey, Ley koaruthakun binfureyey

Kuda kuhjaku roathan feneyey, Hindu hindukolhun kukurun eveyey
Dhiru meh neh hashithah gina yey, Ley koaruthakun binfureyey

Nika meh chakunama dherakohlaa, Bimuhuri velihen faidhoshu lai

Nika meh chakunama dherakohlaa, Bimuhuri velihen faidhoshu lai

Fenfodhakah edhi edhi ohvaa, Maruvandhen aniyaa kureyey

Mmmm...... oh..... ho.......

Nimumeh neh baa ?, Minjeh neh baa ?
Bunevey nehey mee insaanunbaa ?
Rahumeh neh baa ?, Kulu neh baa ?
Fennaane minoon dhuvaheh neh baa ?

Kalakuvey biruvethivey ! Kalakuvey biruvethivey !
Kalakuvey biruvethivey ! Kalakuvey biruvethivey !

Dhuvaheh oh kan ney gey hey !, Maruvaa ney kan visney hey !
Dhuvaheh oh kan ney gey hey !, Maruvaa ney kan visney hey !

Narakaige azaabaai hoonaa, Irukolhakah ves kehvey hey !
Ekuverikan dhama hah taashey ! Eh baive, ehee therivaa shey !
Ekuverikan dhama hah taashey ! Eh baive, ehee therivaa shey !
Ekalaange handhuma kohlaa shey !, Eyrun heyo dhoruthah feneyey !

Nimumeh neh baa ?, Minjeh neh baa ?
Bunevey nehey mee insaanunbaa ?
Rahumeh neh baa ?, Kulu neh baa ?
Fennaane minoon dhuvaheh neh baa ?

Gisla gisla ronee ey !, furemun dhe lo dhanee ey
Gisla gisla ronee ey !, furemun dhe lo dhanee ey

Fenna hih dhathi manzarun, Kairiyaa maa dhuru dhurun
Fenna hih dhathi manzarun, Kairiyaa maa dhuru dhurun

Kalakuvey biruvethivey ! Kalakuvey biruvethivey !
Kalakuvey biruvethivey ! Kalakuvey biruvethivey !

Nimumeh neh baa ?, Minjeh neh baa ?
Bunevey nehey mee insaanunbaa ?
Rahumeh neh baa ?, Kulu neh baa ?
Fennaane minoon dhuvaheh neh baa ?

Kalakuvey biruvethivey ! Kalakuvey biruvethivey !

Insaanun ney biruvethivey !

Kalakuvey...... biruvethivey ....... !

See also:

114
114.40
My Chemical Romance Its Not a Fashion Startment Lyrics
les luthiers ella gana mas plata que yo Lyrics