Nie lekajcie się Lyrics

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością.
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.

Ty jesteś Skałą Zbawienia,
Jedyną naszą ostoją.
Przychodzimy do Ciebie po światło,
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.

Pomóż nam wytrwać przy Tobie,
Być wiernym w wierze przez życia czas.
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja,
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.

Przekażcie światu mój Ogień
Pokoju i miłosierdzia.
Nieście wszystkim orędzie nadziei,
Moje światło niech świeci wśród was.

See also:

114
114.41
Arcade Fire Arcade Fire - Neighborhood #1 (Tunnels) Lyrics
Jodie Pijper Open up Lyrics