מוש השור Lyrics

מוש השור עובד וטוב לו
מוש מוש, מוש מוש
עבודות קשות לרוב לו
מוש מוש, מוש מוש
הוא איכר חרוץ,
אבל תמיד יש הפתעות
תראו
וכדאי לכם לפגוש את
מוש מוש, מוש מוש
מוש מוש, מוש מוש

See also:

114
114.58
CLASICOS DESAYUNO EN AMERICA Lyrics
Cartel de Santa cartel de santa - xxx - tributo a jose alfredo jimenez - ella Lyrics