Kiss Because I'm a girl (Korean ver.) Lyrics

โท-เด-เช อัล ซุ-กา ออบ-ซอ นัม-จา-ทือ-เร มา-อึม
ฉันไม่ค่อยเข้าใจจิตใจของผู้ชายในโลกนี้เลย

วอน-ฮัล เตน ออน-เจ-โก ทา จุ-นี อี-เจ ตอ-นัน-เด
พวกเขาต้องการคุณ และหลังจากนั้นก็จากคุณไป

อี-รอน-จอก ชอ-อือ-มี-รา-โก นอ-นึน ทึก-บยอล-ฮา-ดา-นึน
แต่ที่เป็นครั้งแรกที่คุณเป็นคนพิเศษ

คือ มา-รึล มี-ดอส-ซอ เน-เกน เฮง-โบ-กี-ออส-ซอ
ฉันเชื่อคำพูดต่างๆ เหล่านั้น และฉันก็มีความสุขมาก

มา-รึล ฮา-จิ คือ-เรส-ซอ เน-กา ชิล-ลอ-จอส-ดา-โก
คุณน่าจะบอกฉันว่าคุณไม่ได้ชอบฉันอีกแล้ว

นุน-ชิ-กา ออบ-นึน นัน นึล โบ-เช-กิ-มัน เฮส-ซอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอีก และขับไล่ไสส่งฉันไปซะ

นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง

โม-ดึน-กอล ชวีบ-เก ทา จุ-มยอน คึม-บัง ชิล-จึง-เน-นึน-เก
นัม-จา-รา ทือ-รอส-ซอ ทึล-ลิน มัล คัท-จิน อัน-นา
ฉันได้ยินมาว่า ถ้าคุณยอมแพ้อะไรง่ายๆ อีกไม่นานเขาก็จะเบื่อคุณ

ทา-ชิ-นึน ซก-จิ อัน-นึอ-รี มา-อืม-มอ-กอ โบ-จิ-มัน
โต-ทา-ชิ ซา-รา-เง มุ-นอ-จิ-นึน-เก ยอ-จา-ยา
ฉันไม่คิดว่ามันผิดหรอกนะ ที่ผู้หญิงบอกว่าเธอไม่อยากโง่อีก แต่เธออยากตกหลุมรักอีกครั้ง

มา-รึล ฮา-จิ คือ-เรส-ซอ เน-กา ชิ-ลอ-จยอส-ดา-โก
คุณน่าจะบอกฉันว่าคุณไม่ได้ชอบฉันอีกแล้ว

นุน-ชิ-กา ออบ-นึน นัน นึล โบ-เช-กิ-มัน เฮส-ซอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอีก และขับไล่ไสส่งฉันไปซะ

นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง

[บทพูด]

โอ-นึล อุ-ริน เฮ-ออ-จยอส-ซอ บุ-ดิ เฮง-บก-ฮา-รา-โก
วันนี้เราแยกทางกัน คุณบอกว่าคุณอยากให้ฉันมีความสุข

นอ-โบ-ดา โชท-อึน ซา-รัม-มัน-นา-กิล บา-รัน-ดา-โก
และพบคนอื่นที่ดีกว่าคุณ

นอ-โด ดา-รึน นัม-จา-รัง ก้ก-คา-เท นัล ซา-รัง-ฮัน-ดา-โก มัล-อัน-เตน ออน-เจ-โก
คุณก็เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆ ที่ไม่เคยบอกรักฉันสักครั้งเลย

ซล-จิก-ฮี นา เน-กา จัล ดเว-นึน-กอ ชิ-ลอ
จริงๆ แล้ว ฉันไม่ต้องการให้คุณมีความสุข

นา-โบ-ดา เย-ปึน ยอ-จา มัน-นา เฮง-บก-ฮา-เก จัล ซัล-มยอน ออ-ต็อก-เค
เพราะอะไรน่ะหรอ? เพราะถ้าคุณเจอผู้หญิงคนอื่นที่สวยกว่าฉันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเธอ

คือ-รอ-ดา นัล จอง-มัล อี-จอ-บอ-รี-มยอน ออ-ต็อก-เค
มันทำให้คุณลืมฉันได้

นัน อี-ร็อค-เค ฮิม-ดึน-เด ฮิม-ดือ-รอ จุก-เกส-นึน-เด
ยิ่งฉันเจ็บมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากตายมากเท่านั้น

อา-จิก-โด นอล นอ-มุ ซา-รัง-ฮา-นึน-เก
แต่อย่างไรก็ตาม ฉันก็ยังคงรักคุณ

[จบบทพูด]

ซา-รา-งึล วี-เฮ-ซอ-รา-มยอน โม-ดึน ทา ฮัล ซุ อิส-นึน
ยอ-จา-เอ ชัก-ฮัน บน-นือ-งึล อี-ยง-ฮา-จิ-นึน มา-รา-จยอ
ได้โปรดอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงเพื่อทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัญชาติญาณของความรักและความห่วงใย

ฮัน-ยอ-จา-โร เท-ออ-นา ซา-รัง-บัก-โก ซา-นึน-เก
อี-ร็อค-เค ฮิม-ดึล-โก ออ-รยอ-อุล-จุล โมล-ลัส-ซอ
ฉันไม่รู้ว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะได้รับความรักมันจะยากเช่นนี้

**นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง

**[Repeat]

See also:

114
114.76
Cheer Chen Slow Song 3 Lyrics
Faye Fang Kaew ไม่ใช่อิจฉา Lyrics