Super Junior 03 Full of Happiness Lyrics

한번도 난 너를 잊어본 적 없어
ฮัน บอน โด นัน นอ รึล อี จอ บน จอก ออบ ซอ
ฉันไม่เคยลืม เธอเลย

오직 그대만을 생각했는걸
โอ จิก คือ แด มา นึล แซง กัก แฮซ นึน กอล
คิดถึงแต่เธอเท่านั้น

그럼 너는 뭐야 날 잊었던거야
คือรอม นอ นึน มวอ ยา นัล อิด จอซ ตอน กอ ยา
แล้วเธอหล่ะ ลืมฉันไปแล้วใช่ไหม

지금 내눈에선 눈물흘러 배신감
ชี แน นู เน ซอน นุนมุล ฮึลรอ แพ ชิน กัม
ตอนนี้ น้ำตาหลั่งรินจากสองตาฉัน เพราะถูกหักหลัง

널 찾아갈까 생각했어
นอล ชา จา กัล กา แซง กัก แฮซ ซอ
เคยคิดจะไปตามหาเธอ

난 난 잘모르겠어
นัน นัน จัล โม รือ เกซ ซอ
ฉัน ไม่เข้าใจอะไรเลย

이 세상이 돌고있는 지금
อี เซ ซัง งี โทล โก อิด นึน จีกึม
โลกที่มันหมุนอยู่ตอนนี้

난 너밖에 없지
นัน นอ บัก เก ออบ จี
ฉันมีเพียงแค่เธอ

할 말이 없어 할 수도 없어
ฮัล มารี ออบ ซอ ฮัล ซู โด ออบ ซอ
พูดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก

눈물도 없어 느낌도 없어
นุนมุล โด ออบ ซอ นือ กิม โด ออบ ซอ
ไม่มีทั้งน้ำตา หรือความรู้สึก

네 앞에서있는 날 바라봐
เน อา เพ ซอ อิซ นึน นัล พา รา บวา
มองดูฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้

너의 뒤에살아있는 나
นอ เอ ดวี เอ ซา รา อิท นึน นา
คนที่มีชีวิตอยู่นอกสายตาเธอ

약속 된 시간이 왔어요
ยัก โซก เดวน ชี กา นี วัซ ซอ โย
นี่ได้เวลาที่เรานัดกันไว้

그대 앞에 있어요
คือ แด อัพเพ อิท ซอ โย
ผมมายืนอยู่หน้าคุณแล้วนี่ไง

두려움에 울고 있지만
ทู รอ อุม เม อุล โก อิท จี มาน
แม้ว่าจะร้องให้เพราะความกลัวอยู่

눈물을 닦아 주었어요
นุน มุล รึล ตัก กา จู ออซ ซอ โย
คุณเช็ดน้ำตาให้ผม

그댄 내손 잡았죠
คือแดน แน ซน จับ บัซ จโย
กุมมือผมเอาไว้

일어날거야
อิ รอ นัล กอ ยา
เราต้องลุกขึ้น

함께해준 그대에게 행복을 눈감고 그댈 그려요
ฮัม เก แฮ จุน คือ แด เอ เก แฮง บก กึล นุน คัม โก คือ แดล คือ รยอ โย
ฉันหลับตาวาดฝันถึงความสุขของเราสองคน

맘속 그댈찾았죠
มัม ซก คือ แดล ชา จัท จโย
หัวใจฉันจึงออกตามหาเธอ

나를 밝혀주는 빛이보여
นา รึล บัก ฮยอ จู นึน บี ชี โบ ยอ
เห็นแสงสว่างที่จะนำทางให้ฉัน

영원한 행복을 놓칠 순 없죠
ยอง วอน ฮัน แฮง บก กึล โนด ชิล ซุน ออบ โจ
เป็นความสุขนิรันดร์ ที่ฉันไม่ยอมให้หลุดลอยไป

그대 나 보이나요
คือ แด นา โบ อี นา โย
เธอมองเห็นฉันใช่ไหม

나를 불러줘요 그대곁에있을거야
นา รึล บุล รอ จวอ โย คือ แด คยอท เท อิท ซึล กอ ยา
เรียกฉัน แล้วฉันจะไปอยู่ข้างกายเธอ

너를 사랑해
นอ รึล ซา รัง แฮ
ฉันรักเธอ

함께해요 그대와 영원히
ฮัม เก แฮ โย คือ แด วา ยองวอนฮี
ฉันจะอยู่กับเธอไปตลอดกาล

( Break Down ... )

한번도 난 너를 잊어본 적 없어
ฮัน บอน โด นัน นอ รึล อิด จอ บน จอก ออบ ซอ
ฉันไม่เคยลืม เธอเลย

오직 그대만을 생각했는걸
โอ จิก คือแด มา นึล แซง กัก แฮซ นึน กอล
คิดถึงแต่เธอเท่านั้น

그럼 너는 뭐야 날 잊었던거야
คือรอม นอ นึน มวอ ยา นัล อิด จ๊อด ตอน กอ ยา
แล้วเธอหล่ะ ลืมฉันไปแล้วใช่ไหม

내눈에선 눈물흘러 배신감
แน นู เน ซอน นุนมุล ฮึลรอ แพ ชิน กัม
น้ำตาหลั่งรินจากสองตาฉัน เพราะถูกหักหลัง

약속 된 시간이 왔어요
ยัก ซก เดวน ชี กา นี วัซ ซอ โย
นี่ได้เวลาที่เรานัดกันไว้

그대 앞에 있어요
คือ แด อัพเพ อิท ซอ โย
ผมมายืนอยู่หน้าคุณแล้วนี่ไง

두려움에 울고 있지만
ทู รยอ อุม เม อุล โก อิท จี มาน
แม้ว่าจะร้องให้เพราะความกลัวอยู่

눈물을 닦아 주었어요
นุน มุล รึล ตัก กา จู ออท ซอ โย
คุณเช็ดน้ำตาให้ผม

그댄 내손 잡았죠
คือแดน แน ซน จับ บัซ จโย
กุมมือผมเอาไว้

일어날거야
อิ รอ นัล กอ ยา
เราต้องลุกขึ้น

함께해준 그대에게 행복을 눈감고 그댈 그려요
ฮัม เก แฮ จุน คือ แด เอ เก แฮง บก กึล นุน คัม โก คือ แตล คือ รยอ โย
ฉันหลับตาวาดฝันถึงความสุขของเราสองคน

맘속 그댈찾았죠
มัม ซก คือ แดล ชา จัท จโย
หัวใจฉันจึงออกตามหาเธอ

나를 밝혀주는 빛이보여
นา รึล บัก ฮยอ จู นึน บี ชี โบ ยอ
เห็นแสงสว่างที่จะนำทางให้ฉัน

영원한 행복을 놓칠 순 없죠
ยอง วอน ฮัน แฮง บก กึล โนด ชิล ซู ออป โจ
เป็นความสุขนิรันดร์ ที่ฉันไม่ยอมให้หลุดลอยไป

그대 나 보이나요
คือ แด นา โบ อี นา โย
เธอมองเห็นฉันใช่ไหม

나를 불러줘요 그대곁에있을거야
นา รึล บุล รอ จวอ โย คือ แด คยอท เท อิท ซึล กอ ยา
เรียกฉัน แล้วฉันจะไปอยู่ข้างกายเธอ

너를 사랑해
นอ รึล ซา รัง แฮ
ฉันรักเธอ

함께해요 그대와 영원히
ฮัม เก แฮ โย คือ แด วา ยองวอนฮี
ฉันจะอยู่กับเธอไปตลอดกาล

저 파랑새들이 전해주는 행복이라는건
ชอ พา รัง แซ ดึล รี ชอน แฮ จู นึน แฮง บก กี รา นึน กอน
ความสุขที่นกน้อยสีฟ้าพวกนั้น ขับขาน

늘 우리곁에 가까이 있는거죠
นึล อู รี คยอท เท คา กา อี อิท นึน กอ จโย
จะอยู่คู่กับเราไปตลอด

눈감고 그댈 그려요
นุน คัม โก คือ แดล คือ รยอ โย
ฉันหลับตาวาดฝันถึงเธอ

맘속 그댈찾았죠
มัม ซก คือ แดล ชา จัท จโย
หัวใจฉันจึงออกตามหาเธอ

나를 밝혀주는 빛이보여
นา รึล บัก ฮยอ จู นึนบี ชี โบ ยอ
เห็นแสงสว่างที่จะนำทางให้ฉัน

영원한 행복을 놓칠 순 없죠
ยอง วอน ฮัน แฮง บก กึล โนด ชิล ซู ออป โจ
เป็นความสุขนิรันดร์ ที่ฉันไม่ยอมให้หลุดลอยไป

그대 나 보이나요
คือ แด นา โบ อี นา โย
เธอมองเห็นฉันใช่ไหม

나를 불러줘요 언제라도
นา รึล บุล รอ จวอ โย ออนเจ ราโด
ไม่ว่าเมื่อใด เพียงเรียกหาฉัน

그대 마음을 열어 보아요
คือแด มาอึม มึล ยอ รอ โบ อา โย
ลองเปิดหัวใจคุณดู

앞에 내가 있어요
อัพ เพ แน กา อิท ซอ โย
ฉันจะมาอยู่ตรงหน้าคุณ

나를 불러줘요 그대곁에 있을거야
นา รึล บุล รอ จวอ โย คือ แด คยอท เท อิท ซึล กอ ยา
เพียงเรียกหาฉัน ฉันจะมาอยู่ข้างกายคุณ

너를 사랑해
นอ รึล ซา รัง แฮ
ฉันรักคุณ

함께해요 그대와 영원히
ฮัม เก แฮ โย คือ แด วา ยองวอนฮี
ฉันจะอยู่กับเธอไปตลอดกาล

See also:

114
114.76
Retrete Navarrete y los Bullicios La regla primordial Lyrics
backstreet boys unmistakeable Lyrics