MACAPAT-ASMARADANA03 LYRICS

poma poma wekas mami
anak putu aja lena
aja katungkul uripe
lan aja duwe kareman
marang pepaes donya
siyang dalu dipun emut
yen urip manggih antaka