อัศจรรย์ จักรวาล Reverse Lyrics

จากกัน แสนนาน
ใช่เพียงเวลาผ่าน ใช่เพียงคืนวันเปลี่ยน
อ่อนโยน นิทรา
เฝ้าคอยบรรทมตื่น ฉันเพียงคืนมา ฉันเพียงคืนมา

* จดจำ สัญญา
แม้ทวงเวลาได้ ขอเพียงคืนมา ขอเพียงคืนมา

ทุกวินาที ทุกทุกคืนวัน
ทุกวินาที ทุกทุกคืนวัน
ทุกวินาที ทุกทุกคืนวัน
ทุกวินาที ทุกทุกคืนวัน

(*)

See also:

114
114.84
jaz y luca Lyrics
Edith Márquez Vuélveme a Querer Lyrics