Thyrfing Ängestens Högborg Lyrics

I en kvalmfylld andlig öken har jag sett dem gå
Drabbade av själasoten, hågloösa, med ilska I synen
Det är som sorgen aldrig skulle lämna deras ögon
Som om sinnet hade svarinat för evigt

Sammanträngda på ytor små
Lager pa lager (I boningar grå) I angestens högborg
Under jorden hastar de - jagande sökande: ingenting finnande
Varför stannar de aldrig upp?

Innan nuer fredliga gömma finner
I susandl lundar ivingas även ni till vila
Inte in stillsam undran - en rasande fråga
Varför stannar ni aldrig upp?

Oändlict upplyst - fär alltid höljd I mörker
Inga stjarnor ser lag lysa här
Vilka skalder dikta I denna dimma? Vilka malare sina verk här färgar?
Oändligt upplust - för alltid höljd I mörker
Inga stjarnor ser lag lysa här
Vilka malare sina verk här färgar?

[English translation:]

The Stronghold Of Agony

In a nauseating spiritual desert I have seen them wander
Stricken with disease of the soul, listless, with anger in their gazes
It is as if the sorrow would never leave their eyes
As if the mind had blackened forever

Forced together in small s___es
Layer upon layer (in grey dwellings) in the stronghold of agony
Below the ground they hurry - chasing, seeking; finding nothing
Why do they never pause?

Before you find your peaceful hiding place
Even you are forced to rest in soughing groves
Not one quiet wondering - one furious question
When do you never pause?

Indefintely lit - forever covered in darkness
No stars do I see shine here
Which poets write in this fog? Which painters colour their artwork here?
Indefintely lit - forever covered in darkness
No stars do I see shine here
Which painters colour their works here?

See also:

114
114.96
Soundtrack Livin' The Life [Steel Dragon] Lyrics
Grupo Bronco Nayla Lyrics