เพลงปี๋ใหม่เมือง 02 จุ๊หมาน้อยขึ้นดอย Lyrics

น้อยอ๊กหมองใจ๋ น้อยอ๊กหมองใจ๋ บ่มีไผเต้า
เมื่อเปิ้นบ่ยอมฮักเฮา
เปิ้นมาจุ๊กเฮา เหมือนจุ๊หมาน้อยขึ้นดอย

เปิ้นคงจะหัน เปิ้นคงจะหัน
ว่าเฮาต่ำต้อย หันเปิ้นเฮาเป๋นดีมาขอย
มากึ๊ดกึ๊ดกอย มันน้อยอ๊กหมองใจ๋

* เปิ้นอู้กับเฮาก่อน อู้เฮาก่อนบ่ใจกา
บ่กองคนใหม่เข้ามา เปิ้นก็เอาคนใหม่
เปิ้นบ่ฮู้ว่าเฮากึ๊ดจะใด น้อยอ๊กหมองใจ๋แต๊ๆนา

** เสียอ๊กเสียใจ๋ เสียอ๊กเสียใจเป๋นแต๊เป๋นว่า
ใจ๋คนบ่ใจ้ใจ๋นกก๋า
บ่น่าเลยหนา มาจุ๊หมาน้อยขึ้นดอย....

ซ้ำ * , **

มาจุ๊หมาน้อยขึ้นดอย...
มาจุ๊หมาน้อยขึ้นดอย......

See also:

114
114.103
Salsa Baul Seremos Amigos Lyrics
Parokya ni Edgar Untitled Lyrics