หนุ่มดอย Lyrics

เกิดเป๋นจาวดอยมันน้อยใจ๋แต้นา ก่อจะเป๋นผีบ้าก่อเพราะว่าอกหัก เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาจั๊ก ฮื้อเฮาหลงฮักละหัวปักหัวปำ เป๋นบะโง๊ก บะง๊ะ โก๊ะงก ว่าอั้น โอ๊ะๆ จ๊นกั๋น หนุ่มดอยหงอยเหงา

ไปหลงสาวน้อย(ละ)ตี้ในเมืองใหญ่ ละบะเจียมหัวใจเลียวผ่อตั๋วเก่า ก่อเลยโดนจุ๊ก่อเลยต้องเศร้า นั่งแป๋งหน้าง่าวเฝ้าดอยเดียวดาย เยี๊ยหยังก่อบะลุก เยี๊ยก๋านก่อบะใด้ เป๋นดีใค้ต๋ายแต้นา เหมือนผีบ้า หมาว้อ ซวยๆๆกึ๊ดละซวยโถ่ลือถ่าย บะใดต้องมานั่งไห้ บะใดต้องมานั่งไห้ น้ำต๋าไหลย้อยดอย น้ำต๋าไหลย้อยดอย
(หื้อๆๆ ล๊ะเฮาไปเหียละ สาวแอ๊บแบ๊ว)

เกิดเป๋นจาวดอยมันน้อยใจ๋แต้นา ก่อจะเป๋นผีบ้าก่อเพราะว่าอกหัก เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาจั๊ก ฮื้อเฮาหลงฮักละหัวปักหัวปำ เป๋นบะโง๊ก บะง๊ะ โก๊ะงก ว่าอั้น โอ๊ะๆ จ๊นกั๋น เปิ้นมาหายหนี
(เปิ้นละเฮาไปล๊ะบะเฮ้ย...)

ก่อจ้างมันเตอะมีปะเล๊อสาว ตึงบะก้ายซั๊กน้อยตี้งามตี้ดี ทั้งกระเหรี่ยงมูเซอ(ละ)มู(ละ)เย้า(ละ)ตี้(ละ)มี(ละ)มา(ละ)ฮัก(ละ)คนดี(ละ)จ่วยมาฮัก(ละ)ษาใจ มาฮักสาวดอยบ้านเฮาดีกว่า จะบะต้องใด้มา(ละ)เสียอกเสียใจ๋ เป๋นแฟนกั๋นบ๋อน้องขะใจ๋ โวยๆๆขะใจ๋โวยๆ ฮับปากๆ มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์ อยู่ตวยกั๋นบนดอย อยู่ตวยกั๋นบนดอย
(เฮาตึงบะง้อสาวกรุงเทพฯล๊ะ เฮามาฮักสาวบนดอยบ้านเฮาดีกว่า เชอะ!)

ก่อจ้างมันเตอะมีปะเล๊อสาว ตึงบะก้ายซั๊กน้อยตี้งามตี้ดี ทั้งกระเหรี่ยงมูเซอ(ละ)มู(ละ)เย้า(ละ)ตี้(ละ)มี(ละ)มา(ละ)ฮัก(ละ)คนดี(ละ)จ่วยมาฮัก(ละ)ษาใจ มาฮักสาวดอยบ้านเฮาดีกว่า จะบะต้องใด้มา(ละ)เสียอกเสียใจ๋ เป๋นแฟนกั๋นบ๋อ น้องขะใจ๋ โวยๆๆขะใจ๋โวยๆ ฮับปากๆ มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์ อยู่ตวยกั๋นบนดอย อยู่ตวยกั๋นบนดอย

-------------------------------------------------แปล-------------------------------------------------

เกิดเป๋นจาวดอยมันน้อยใจ๋แต้นา => เกิดเป็นชาวดอยมันน้อยใจจริงนะ
ก่อจะเป๋นผีบ้าก่อเพราะว่าอกหัก => ก็จะเป็นคนบ้าก็เพราะว่าอกหัก
เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาจั๊ก => เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาชัก
ฮื้อเฮาหลงฮักละหัวปักหัวปำ => ให้เราหลงรักจนหัวปักหัวปำ
เป๋นบะโง๊ก บะง๊ะ โก๊ะงก ว่าอั้น โอ๊ะๆ จ๊นกั๋น => (แปลไม่ได้สรุปคือ หลงจนไม่เป็นอันกินอันนอน หมกมุ่นในเรื่องที่กังวล)
หนุ่มดอยหงอยเหงา => หนุ่มดอยหงอยเหงา

ไปหลงสาวน้อยตี้ในเมืองใหญ่ => ไปหลงสาวน้อยที่ในเมืองใหญ่
ละบะเจียมหัวใจเลียวผ่อตั๋วเก่า => แล้วไม่เจียมหัวใจมองดูตัวเอง
ก่อเลยโดนจุ๊ ก่อเลยต้องเศร้า => ก็เลยโดนหลอกก็ เลยต้องเศร้า
นั่งแป๋งหน้าง่าวเฝ้าดอยเดียวดาย => นั่งทำหน้าโง่เฝ้าดอยเดียงดาย
เยี๊ยหยังก่อบะลุก เยี๊ยก๋านก่อบะใด้ => ทำอะไรก็ไม่ไหว ทำงานก็ไม่ได้
เป๋นดีใค้ต๋ายแต้นา เหมือนผีบ้า หมาว้อ => ถ้าดีอยากตายจริงนะ เหมือนคนบ้า หมาบ้า
ซวยๆๆกึ๊ดละซวยโถ่ลือถ่าย => ซวยๆๆคิดแล้วซวยจริงๆเลย
บะใดต้องมานั่งไห้ บะใดต้องมานั่งไห้ => ทำไมต้องมานั่งร้องไห้ ทำไมต้องมานั่งร้องไห้
น้ำต๋าไหลย้อยดอย น้ำต๋าไหลย้อยดอย => น้ำตาไหลย้อยลงดอย น้ำตาไหลย้อยลงดอย
(หื้อๆๆ ล๊ะเฮาไปเหียละ สาวแอ๊บแบ๊ว) => (หื้อๆๆ ทิ้งเราไปเสียแล้ว สาวแอ๊บแบ๊ว)

เกิดเป๋นจาวดอยมันน้อยใจ๋แต้นา => เกิดเป็นชาวดอยมันน้อยใจจริงนะ
ก่อจะเป๋นผีบ้าก่อเพราะว่าอกหัก => ก็จะเป็นคนบ้าก็เพราะว่าอกหัก
เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาจั๊ก => เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาชัก
ฮื้อเฮาหลงฮักละหัวปักหัวปำ => ให้เราหลงรักจนหัวปักหัวปำ
เป๋นบะโง๊ก บะง๊ะ โก๊ะงก ว่าอั้น โอ๊ะๆ จ๊นกั๋น => (แปลไม่ได้สรุปคือ หลงจนไม่เป็นอันกินอันนอน หมกมุ่นในเรื่องที่กังวล)
เปิ้นมาหายหนี => เขามาแล้วหนีไป

ก่อจ้างมันเตอะมีปะเล๊อสาว => ก็ช่างมันเถอะ มีมากมายสาวดอย
ตึงบะก้ายซั๊กน้อยตี้งามตี้ดี => ก็ไม่เบื่อซักนิดทั้งสวยทั้งดี
ทั้งกระเหรี่ยง มูเซอ เย้า ตี้มี มาฮักคนดีจ่วยมาฮักษาใจ => ทั้งกระเหรี่ยง มูเซอ เย้า ที่มีมารักคนดี ช่วยมารักษาใจ
มาฮักสาวดอยบ้านเฮาดีกว่า => มารักสาวดอยบ้านเราดีกว่า
จะบะต้องใด้มาเสียอกเสียใจ๋ => จะไม่ต้องได้มาเสียอกเสียใจ
เป๋นแฟนกั๋นบ๋อ น้องขะใจ๋ โวยๆๆขะใจ๋โวยๆ ฮับปากๆ => เป็นแฟนกันไหม น้องเร็วๆ เร็วๆๆรีบๆเร็วๆรับปาก รับปาก
มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์ => มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์
อยู่ตวยกั๋นบนดอย อยู่ตวยกั๋นบนดอย => อยู่ด้วยกันบนดอย อยู่ด้วยกันบนดอย
(เฮาตึงบะง้อสาวกรุงเทพฯล๊ะ เฮามาฮักสาวบนดอยบ้านเฮาดีกว่า เชอะ!) => (เราจะไม่ง้อสาวกรุงเทพฯแล้ว เรามารักสาวบนดอยบ้านเราดีกว่า เชอะ!)

ก่อจ้างมันเตอะมีปะเล๊อสาว => ก็ช่างมันเถอะ มีมากมายสาวดอย
ตึงบะก้ายซั๊กน้อยตี้งามตี้ดี => ก็ไม่เบื่อซักนิดทั้งสวยทั้งดี
ทั้งกระเหรี่ยง มูเซอ เย้า ตี้มี มาฮักคนดีจ่วยมาฮักษาใจ => ทั้งกระเหรี่ยง มูเซอ เย้า ที่มีมารักคนดี ช่วยมารักษาใจ
มาฮักสาวดอยบ้านเฮาดีกว่า => มารักสาวดอยบ้านเราดีกว่า
จะบะต้องใด้มาเสียอกเสียใจ๋ => จะไม่ต้องได้มาเสียอกเสียใจ
เป๋นแฟนกั๋นบ๋อ น้องขะใจ๋ โวยๆๆขะใจ๋โวยๆ ฮับปากๆ => เป็นแฟนกันไหม น้องเร็วๆ เร็วๆๆรีบๆเร็วๆรับปาก รับปาก
มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์ => มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์
อยู่ตวยกั๋นบนดอย อยู่ตวยกั๋นบนดอย => อยู่ด้วยกันบนดอย อยู่ด้วยกันบนดอย

ผู้แปล
E-mail. wajanachai_b@hotmail.com

See also:

114
114.103
Tempo Rei Aguas de Marco (The Waters of March) Lyrics
Shibasaki Kou Kaerimichi Lyrics