Einav Jackson Cohen קור כלבים Lyrics

יש לי לב מאבן יקרה
וזכוכיות בבטן מול המראה
איך את מתחפשת לפני
חצי כיתת יורים
איזה כיף לך את יכולה לעשות אהבה
גם בקור כלבים

גם לך יש מאבן לא רק לי
ואם את מתחפשת אז לא מולי
עכשיו את מתפשטת לפניי
חצי מיטת חולים
תודי זה כיף את יכולה לעשות אהבה
גם בקור כלבים

See also:

114
114.124
Alicia Keys Like You'll Never See Me Again [ www.Hituri.net ] Lyrics
Pastora Soler Cafe Cafe Lyrics