mtvare mgzavrebi Lyrics

როცა მთვარე ვარსკვაბებს ნახავს,
როცა ქარი მოყვება ზღპარს,
როცა ღამე გვისურებს თკბილ ძილს,
მაშინ ვიწყებ უმიზეზო,ფიქრსა და ლოდინს არ უჩანს ბოლო,
ეს ცხოვრება გადის ფიქრებით მხოლოდ
არ მინდა არ მინდა არა მთვარემაც მიმატოვოს,
წამო მთვარე და ვიაროთ შემოვიაროთ,
მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ,

წამო მთვარე და ვიაროთ შემოვიაროთ,
მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ,

ჰოდა გადავიაროოოთ
როცა მთვარე ვარსკვაბებს ნახავს,
როცა ღამე მოყვება ზღაპარს
როცა ღამე გვისურებს თკბილ ძილს,
მაშინ ვიწყებ უმიზეზო,ფიქრსა და ლოდინს არ უჩანს ბოლო,

ეს ცხოვრება გადის ფიქრებით მხოლოდ
არ მინდა არ მინდა არა მთვარემაც მიმატოვოს,
წამო მთვარე და ვიაროთ შემოვიაროთ,
მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ,

წამო მთვარე და ვიაროთ შემოვიაროთ,
მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ,

წამო მთვარე და ვიაროთ შემოვიაროთ,
მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ,

წამო მთვარე და ვიაროთ შემოვიაროთ,
მთელი ღამე და ქუჩები გადავიაროთ,
ჰოდა გადვიაროთ

See also:

116
116.52
Khang Luan & Phi Nga Hamster Yeu Lyrics
50 Cent 50 Cent ft. Akon - I'll Still Kill Lyrics