Unknown Si Hesus ang aking musika Lyrics

Ako'y umaawit noon
ngunit hindi para sa iyo Panginoon
Pagkat di ko alam kung anong kahulugan
sa akin man din walang kabuluhan

Ngayon ang musikang hatid
nagmumula sa puso ko itong awit
papuri ko sa iyo
pagkat tinubos ako.
Kaya't awitin ko'y Sa iyo

Si Jesus ang aking musika
Nagbibigay sigla sa bawat t__ik at nota
Si Jesus ang aking musika
Sa aking nagsasaad ng bawat awitin
na si Kristo ay buhay sa atin.

Ngayun ang musikang hatid,
nagmumula sa puso ko itong awit
Papuri ko'y sa iyo, pagkat tinubos ako
Kaya't awitin ko'y sa Iyo

Si Jesus ang aking musika
Nagbibigay sigla sa bawat t__ik at nota
Si Jesus ang aking musika
Sa aking nagsasaad ng bawat awitin
na si Kristo ay buhay sa atin.

See also:

116
116.107
Boys II Men Boys II Men - Think Of Aliyah Lyrics
Kannon Amigia Mia Lyrics