Cuantu Era Bedda Me Soggera Lyrics

Quant'era bedda me soggira
si la mangiaru li ciavuli,150 diavuli si la purtaru a DRRI DRRI!!

Me soggira mi dissi va travaglia
nun mi la fari patiri a me figlia
la casa ci inchivu china i paglia
pi saziari a matri e po la figlia

me soggira pi lingua avi na serra
e da matina a sira ci travaglia
di lu quarteri so è la capitana
a ccia leva e a ccu cia metti sana

Avi un maritu no ca pi vantallu
e un santu ca fu misu ni stu munnu...
iddru ni la so casa è u patruni
ma sulu pi rispettu di pirsuni...

Ni la so casa nuddu ava parlari
si prima idda nun lu fa capiri...
e si u parlari a idda nun ci quatra
attuppa a tutti cu na vaniddata

la la la la la la la la laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

See also:

117
117.4
Phill Colins Phil Collins - You'll Be In My Heart Lyrics
Ricky Espinosa Que le voy a hacer Lyrics