อ้อน เกวลิน ใจบางๆ Lyrics

ไม่ได้เก่งมาจากไหน
ผู้หญิงคนนึงก็มีเพียงหนึ่งหัวใจ
หากจะบีบก็ตาย
เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของเธอ

ถึงบางทีอาจดูก้าวร้าว
หรือบางคราวอาจดูเข็มแข็ง
ถ้าทิ้งกันฉันคงสิ้นแรงสิ้นใจ

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

ไม่ได้เก่งมาจากไหน
จะลบความจำล้างเธอออกจาก...หัวใจ
รวดเร็วเกินตั้งตัว
กลัวเหลือเกินขาดเธอจะเดินเช่นไร

ถึงบางทีอาจดูก้าวร้าว
หรือบางคราวอาจดูเข็มแข็ง
ถ้าทิ้งกันฉันคงสิ้นแรงสิ้นใจ

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

จะทำอะไรก็ดูขวางตา พูดจาก็ไม่เข้าที
ทำดีที่สุดแล้ว อยากให้เธอรัก
อยากให้เราเหมือนเดิม

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

See also:

117
117.27
Luis Eduardo Aute De la luz y la sombra Lyrics
Young Jeezy side effects ft. mariah carey (world premiere) Lyrics