พายัพ ดวงพัสตรา เพลงสวนระลึก Lyrics

พวกเราชาวสวนกุหลาบ สุภาพภูมินักกีฬา
เชี่ยวชาญในการกรีฑา เรารักยุติธรรม

จริงฤๅเล่นก็เช่นเดียวกัน ย่อมจะไว้ใจได้วันยังค่ำ
ไม่หนี จะมีแต่ทำ กรณีสดุดีเพราะใจนักกีฬา

เรืองเดชดังสีหราช อ่อนดังนางระบำ
เยือกเย็นประดุจดังน้ำ ยามเร็วดุจดังลม

จริงฤๅเล่นก็เช่นเดียวกัน เพื่อนมิใช่เพื่อนย่อมต้องนิยม
กีฬานี่แหละอบรม ย้อมน้ำใจได้อย่างประเสริฐเลิศสมบูรณ์

See also:

117
117.38
Ian Van Dahl Just A Girl (Original Mix) Lyrics
Monthy Python Always Look On The Bright Side Of the Life Lyrics