Lugubrum De Vette Cuecken Lyrics

Vol van vetghen spys en dranck
Op syne cnoocken loopt hy manck
Uut synen beck ne voosen stanck

Clef vertier
In't oude quartier
Ploffen vette buycken op en nier

Men kan't van verre rueycken
Na den vetghen cuecken
Bestiael nuecken

Voor weynighe stuyvers
Vinden noeste kluyvers
Passende ghaeten
Voor luttele duckaeten

In de vroeghe uuren
Kryght 't biestje cuuren
En slaet aen den haeck
Enen moddervetten kaeck

Laefement
Voor dien ouden crent
Dampent sweetent glyk een paert
In die straete alom vermaert

Frivool
In de riool

See also:

117
117.38
Magnum You're the One Lyrics
Adriano Celentano Buona Sera Signorina (Inglese) Lyrics