ไท ธนาวุฒิ 12-รอวันเธอว่าง Lyrics

ขอเวลาสามนาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมา
น้องรักใครอยู่เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่า
น้องรู้ไหมหนอ...พี่รอเวลา รอวัน ขวัญตาว่างรัก
จะขอสมัคร เป็นแฟนขวัญตา
จะขอสมัคร เป็นแฟนขวัญตา มีเวลาให้พี่บ้างไหม
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหมโถ....ทำไมน้องทำเมิน หลอกพี่เดินเทียวมาเทียวไป
หรือมีงานหนักอ่านจดหมายรัก เสียจนเป็นไข้
ถ้ากวนใจน้อง ต้องขออภัย
รอวันขวัญใจว่างจริงจริง
วันนี้จะนิ่งไม่กวนขวัญตา วันนี้จะนิ่งไม่กวนขวัญตา
มีเวลาให้พี่ปีไหนจะมีเวลาให้พี่ปีไหน
โถ....ทำไมน้องทำเมินหลอกพี่เดิน เทียวมาเทียวไป
หรือมีงานหนัก อ่านจดหมายรักเสียจนเป็นไข้
ถ้ากวนใจน้องต้องขออภัย
รอวันขวัญใจว่างจริงจริง
วันนี้จะนิ่ง ไม่กวนขวัญตาวันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
มีเวลาให้พี่ปีไหน จะมีเวลาให้พี่ปีไหน

See also:

117
117.48
MiLa อยากเกิดเป็นผู้ชาย Lyrics
No Use For A Name Yours To Detroy Lyrics