Boaharu Rihirey Lyrics

Rihirey thakun aavi , eyruge handhaaney,
ufalaa ekee loabin , ulhevunu zamaaney,
eynaage loaih bbey , hithakun nudhaaney,
aharenge hin adhives , ehandhaan kuraaney.

Ekirey dhuvaa ekugaa , ufalun buneemey,
hekikoh handhaa tharitha , dhuvaheh kureemey,
vakivun nuvaaney gothugaa ,
abadhan ekeegaa ulhumah,
vaudheh veveehey.

Rihirey thakun aavi , eyruge handhaaney,
ufalaa ekee loabin , ulhevunu zamaaney.

Thadhubeeruthan uvumun , dhera vefa hureemey,
thakudheeru gaa vaa goih , veethan dhusheemey,
maru ais govaigen dhiyumun,
thihmun velin huri rovifaa,
hadhiyaa kureemey.

Rihirey thakun aavi , eyruge handhaaney,
ufalaa ekee loabin , ulhevunu zamaaney. * 2

See also:

117
117.61
Barlow Girl Never Alone (Radio Edit) Lyrics
う~み 星の在り処 Lyrics