Hồng Nhung Bên đời hiu quạnh Lyrics

" Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi, nghe tiếng rất nhu mỳ
Lòng thật bình yên, mà s_____ồn thế
Giật mình nhìn tôi, ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên, khăn gói nơi quê nhà
Lòng thật bình yên, mà s_____ồn thế
Giật mình nhìn tôi, ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tỉnh tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên, lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh, ôi phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua tôi
Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi

... "

See also:

117
117.77
Grupo 5 Quién cura Lyrics
Juán Luis Guerra Te regalo una rosa Lyrics