อัสนี วสันต์ (พักร้อน) ให้เธอ Lyrics

ฟ้า และท้องทะเลกับลม นั้นมี อยู่
แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไร ในใจ ฉัน
ก็คงจะมีอะไร ไวัให้กัน
ก็คงจะมีตะวัน ที่สดใส
ก็คงมีเดือนและดาว ดวงนั้น ที่เธอ ฝันใฝ่
ฮือ ฮื้อ ฮือ
ฟ้า และท้องทะเลกับลม นั้นรู้ อยู่
และเธอก็รู้ ก็รู้ว่ามีแต่เธอ ในใจ ฉัน
จะเก็บเอาความห่วงใย ไว้ให้ กัน
เก็บเอาคืนและวัน ที่ดี ไว้
เก็บเอาเดือนและดาว ดวงนั้น ที่เธอ ฝันใฝ่
มาให้เธอ
จะรัก เพียงเธอ
และพร้อมจะทำให้เธอ สดใส
ฉัน มั่นใจ เรามีอะไรอะไร ที่เข้ากัน
ก็คงจะมีแต่เธอ ที่รู้ ใจกัน
ก็คงจะมีแต่เธอ เท่านั้น
ก็เธอคือดวงตะวัน ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็ม หัวใจ
แม้ ดินฟ้าจะเป็นอย่างไร ก็ยัง อยู่
ก็ใจมันรู้ มันรู้ว่ามีสิ่งเดียว คือเธอ นั้น
จะเก็บเอาความห่วงใย ไว้ให้ กัน
จะเก็บเอาคืนและวัน ที่ซึ้ง ใจ
เก็บเอาเดือนและดาว ดวงนั้น ที่เธอ ฝันใฝ่
มาให้เธอ
ดนตรี 12 Bars..10...11...
12...ก็คงจะมีแต่เธอ ที่รู้ ใจกัน
ก็คงจะมีแต่เธอ เท่านั้น
ก็เธอคือดวงตะวัน ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็ม หัวใจ
แม้ ดินฟ้าจะเป็นอย่างไร ก็ยัง อยู่
ก็ใจมันรู้ มันรู้ว่ามีสิ่งเดียว คือเธอ นั้น
จะเก็บเอาความห่วงใย ไว้ให้ กัน
จะเก็บเอาคืนและวัน ที่ซึ้ง ใจ
เก็บเอาเดือนและดาว ดวงนั้น ที่เธอ ฝันใฝ่
มาให้เธอ
มาให้เธอ
มาให้เธอ

See also:

117
117.88
artist COLETTE - LLOREMOS JUNTOS Lyrics
Cat Power Hard Times in NYC Lyrics