สารคดีวัดพระนางสร้าง Lyrics

วัดระนางสร้าง เป็นวัดประจำเมืองถลางที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดนาสร้าง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง หลังวัดพระนางสร้างเคยเป็นฐานตั้งรับข้าศึกเมื่อครั้งรบกับพม่าใน ปี พ.ศ. 2328
วัดพระนางสร้างเป็นวัดที่มีลายแทงยาวที่สุด พบในอุดบสถวัดพระนางสร้าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2526 นายมานิต วัลยะเพ็ชร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกรุพระในอุโบสถวัดพระนางสร้างตามลายแทงข้างต้นพบพระพุทธรูปดีบุก บรรจุอยู่ในพระอุทรขององค์พระสารีบุตร ถัดไปอีกวันที่ 1 มีนาคม 2526 นายอรัญ จินดาพล สมาชิกสภาจังหวัดภูเก็ต ก็พบพระพุทธรูปดีบุกอีกในพระอุทรพระโมคคัลลานะ ทั้ง 2 องค์มีเฉพาะพระพักตร์ขนาดกว้าง 27 ซม. ยาวตั้งแต่บนสุดของพระเศียรถึงพระอังสา 40 ซม. สันพระนาสิกสูงจากริมพระโอษฐ์ 1.5 ซม. หางเบ้าพระเนตรซ้ายขวาห่างกัน 16 ซม. ริมพระโอษฐ์ซ้ายขวาห่างกัน 9 ซม.
พระครูสุนทรสมณกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง

See also:

117
117.96
Everly Brohers All I have todo is dream Lyrics
陈慧琳 Phone杀令 Lyrics