ธานินทร์ อินทรเทพ เหมือนไม่เคย Lyrics

เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอ้กา
ร่ำ ๆ ใจรอน ๆ อกสะท้อนอ่อนใจข้า
ดวงใจใยหนี้หน้า โถแก้วตามาหมางเมิน....

* รู้มั้ยใครซ้ำเท่าเหมือนที่เศร้าเจ้าห่างเหิน
เคยแนบแอบอกเดินกลับหมางเมินเหมือนไม่เคย
แจ้ว ๆ จำนันจายกดินฟ้ามาอ้างเอ่ย
แรมลามาละเลยเหมือนไม่เคยเลยหรือไร....

ซ้ำ *

See also:

117
117.99
T Rex T Rex - Jeepster Lyrics
Wisin & Yandel [mayor qe yo, parte 2] Lyrics