ธานินทร์ อินทรเทพ กินรีเล่นน้ำ Lyrics

แม่เอยงามจริงงามเหนือสิ่งเปรียบเปรย
เกินหาคำใดเอ่ยมาเฉลยคำอ้าง
แม่อรชรงามเหมือนกินนรเยือนร่าง
ยลพักตร์แม่แลค้าง ทรวงสล้างเต่งตึง

ถันแลระรัวเหมือนบัวลอยอยู่ในบึง
งามเหมือนหนึ่งเทวีแม่คงลอยฟ้ามาเป็นขวัญตาบุญพี่
ท่าทางอย่างนี้เหมือนเทวีแปลงกาย

นุ่งลมชมจันทร์มองแล้วหวั่นอุรา
งามเย้ยจันทร์เยือนหล้าใครอิจฉานางได้
แม่ลอยเมฆีมาหลงวารีเวียนว่าย
ตานั้นหวาดชะม้ายยามโผว่ายแหวกธาร

ผิวนวลยวนใจไฉไลเรือนร่างสคราญ
ใจซ่านยามมองรูปทรงโสภียังมิมีใครต้อง
ได้แต่แลมองหวังใจปองนางเดียว

See also:

117
117.99
Saint Deamon In The Shadows Lost From The Brave Lyrics
Randy Crawford & Joe Sample Tell me more and more and then some Lyrics